Annons

Annons

Lättare sno tillbaka snodda pengar

25 augusti 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Pengar är drivkraften bakom många brott. Därför utvecklar rättsväsendet nya arbetssätt för att komma åt brottslingarnas tillgångar. Vid halvårsskiftet kom en ny lag som gör arbetet enklare.Pengar är drivkraften bakom många brott. Därför utvecklar rättsväsendet nya arbetssätt för att komma åt brottslingarnas tillgångar. Vid halvårsskiftet kom en ny lag som gör arbetet enklare.

Rubrik:

– Att hitta och lägga beslag på de kriminella nätverkens pengar är ett effektivt sätt att bekämpa brottsligheten. För många kriminella svider det mer att bli av med pengarna än att sättas i fängelse, säger Daniel Vesterhav som är utredare på Brå och medförfattare till rapporten Tillgångsinriktad brottsbekämpning.

Tidigare har det bara varit möjligt att lägga beslag på vinsten från brott som någon dömts för, dessutom var det nödvändigt att bevisa att det var från just det brottet som vinsten kom.
Räcker med vagare misstankar
Den nya lagen gör det möjligt att i vissa fall också lägga beslag på vinster från brottslighet som inte är närmare preciserad. Kravet är att det ska vara vinster från brott som ger minst sex års fängelse eller brott som människohandel, narkotikasmuggling och koppleri. Åklagarna har också fått lägre beviskrav på sig när det gäller att visa pengarna kommer ifrån. För att beslagta en brottslings pengar räcker det nu med att det framstår som sannolikt att brottslingens egendom inte har förtjänats på laglig väg.

De nya reglerna kan ses som en anpassning till rättsväsendets arbete med att, parallellt med den traditionella brottsbekämpningen, utveckla nya metoder för att komma åt brottsligheten. Till stor del handlar det om att kartlägga personer och penningflöden. Ofta är det omfattande utredningar som kräver samarbete mellan flera inblandade myndigheter.

På sikt kommer den nya lagen att förändra också det polisiära arbetet, menar Pål Sjölander som är kommissarie på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

– Utredningsarbetet kommer att bli mer inriktat på att konstatera om tillgångar finns. Vid exempelvis husrannsakningar blir det lika intressant att notera vilka tillgångar den misstänkte och hans familj har, som att leta efter stöldgods, säger han.

FAKTA:

Sedan 2007 finns en brottsutbytesenhet på Ekobrottsmyndigheten, som tillsammans med andra myndigheter ska utveckla metoder för att spåra vinster av brott. Vid utredningar arbetar enheten parallellt med brottsutredarna med att spåra och räkna ut storleken på vinster från brott. Vid polismyndigheterna i Västra Götaland, Skåne och Stockholm finns regionala underrättelsecentra där Polisen, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket samarbetar med att ta fram underrättelserapporter om misstänkta personer. I Skåne och Göteborg är också Försäkringskassan med i samarbetet.

Annette Wallqvist

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst