Annons
Annons

Pan 5/2008

25 augusti 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

1) Rattfull polis behåller jobbet

En polisinspektör som har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri får behålla jobbet.

Det var i våras som polismannen blev stoppad när han körde bil, kraftigt alkoholpåverkad. Han var inte i tjänst när det inträffade, utan hade tvättat bilen och skulle hitta ett ställe där de kunde hjälpa honom att byta däck. I samband med biltvätten drack han sprit som han hade köpt på Systembolaget. När han sedan körde runt på stan blev han stoppad av två civila personer och därefter kom en polispatrull till platsen. Polismannen har erkänt brottet.

Polismyndigheten anser att det är mycket allvarligt att en polis gör sig skyldig till grovt rattfylleri och riskerar säkerheten hos andra trafikanter. Det är inte förenligt med de krav som både arbetsgivare och allmänheten bör kunna ställa på en polisman. Men i det här fallet anser myndigheten att han ska få jobba kvar, eftersom han har erkänt att han alkoholproblem och är beredd att genomgå behandling för det.

Även Pan anser att det är allvarligt att en polis gör sig skyldig till rattfylleri och att det finns anledning att ifrågasätta om han är lämplig att arbeta som polis. Men med hänsyn till att polismannen nu ska genomgå rehabilitering och Arbetsdomstolens praxis när det gäller alkoholsjukdom, anser Pan att det inte finns anledning att avskeda polismannen. Nämnden skriver av ärendet.

Beslut: Ärendet skrivs av (grönt)

2) Pussade kollega på munnen

En polisman som är åtalad för sexuellt ofredande kommer inte att bli av med jobbet även om det blir fällande dom i tingsrätten.

Det var på en fjällresa med kollegor som den åtalade poliskommissarien pussade en kvinnlig kollega på munnen. Kvinnan tog mycket illa vid sig. De två poliserna hade samarbetat i flera ärenden och hade en kamratlig kontakt. Syftet med pussen ska ha varit att visa henne uppskattning och det var inte meningen att kränka henne.

Efter resan fick två chefer samtal från flera personer som var upprörda över kommissariens beteende. En av cheferna kontaktade kvinnan, som sa att hon ville ha en ursäkt från kommissarien. Med anledning av det bokades ett möte med de båda inblandade, men blev inte av då kvinnan tyckte att det var för obehagligt.

Personalansvarsnämnden skriver i sitt yttrande att det som beskrivs i gärningspåståendet är mycket klandervärt. Polismannen kommer dock inte att skiljas från sin anställning med anledning av det.

Yttrande: Behåller jobbet (grönt)

3) Missat datum kan vara tjänstefel

En poliskommissarie som är åtalad för tjänstefel kommer inte att avskedas även om han döms.

Enligt gärningsbeskrivningen ska polismannen ha undlåtit att frige en afrikansk medborgare som suttit i förvar enligt utlänningslagen. När avvisningsbeslutet hade slutat att gälla skulle mannen ha blivit frigiven. Så blev det emellertid inte, utan han fick sitta kvar i förvar cirka två veckor för länge.

Under tiden mannen satt i förvar arbetade polisen med att försöka få fram så mycket dokument som möjligt för att säkerställa hans identitet. Enligt den åtalade polismannen var det ingen som var tillräckligt observant på att tidsfristen hade löpt ut.

Polismyndigheten menar att det påstådda agerandet inte på något sätt är ursäktligt, men att det inte är så allvarligt att det finns grund för avsked.

Pan konstaterar att polismannen inte kommer att skiljas från sin anställning på grund av det inträffade.

Yttrande: Behåller jobbet (grönt)

4) Drog ut biltjuv ur stulen bil – åtalas

Två polisassistenter som är åtalade för vållande till kroppsskada, alternativt tjänstefel kommer inte att bli av med jobbet.

Det var i samband med att de två poliserna skulle gripa en biltjuv och hans kumpan som tjuven slets ut ur bilen. Enligt åtalet orsakade de biltjuven skador, bland annat på näsbenet och tänderna, och smärta när de la ner och höll kvar honom på marken.

När händelsen inträffade skulle polispatrullen stoppa en stulen bil. När de kom fram och hade fått stopp på bilen var förardörren låst och de två männen vägrar att gå ut. Då slår den ena polismannen sönder bilrutan med batongen och drar ut föraren, som försöker hålla sig fast i ratten. När han kommit ut ur bilen blir han nedlagd på marken och, efter visst tumult, belagd med handfängsel. Samtidigt har en annan patrull kommit till platsen och gripit personen som satt på förarplatsen. I samband med det hittade de en kniv.

Polismyndigheten anser att händelsen inte är så allvarlig att de åtalade poliserna ska avskedas. Om frågan skulle bli aktuell kan de bli omplacerade inom myndigheten.

Polisförbundets ställningstagande är detsamma som myndighetens, men påpekar att det är preliminärt, och beror slutligen på vad som kommer fram vid domstolsförhandlingen.

Pan skriver i sitt yttrande att man inte har kunnat bilda sig en klar uppfattning om händelsen. Däremot påpekar man att en polis som i samband med ett ingripande brukar något mer våld än vad som anses försvarligt, i princip inte ska anses grovt ha åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det vill säga – han eller hon ska inte avskedas på grund av detta. Däremot anser Pan att det som beskrivs framstår som mycket klandervärt. Det är dock inte så allvarligt att det ska leda till avsked. Nämndens bedömning är preliminär och kan komma att ändras beroende på vad som kommer fram vid rättegången.

Yttrande: Behåller jobbet (grönt)

5) Anmälde inte stulen mobiltelefon

En polisinspektör får en varning för att hon inte anmälde att hennes dotters pojkvän hade en stulen mobiltelefon.

Polisinspektören hittade en kartong hemma, som tillhörde hennes dotters pojkvän. I kartongen fanns bland annat några mobiltelefoner. Pojkvännen hade begått brott och hade en vårdplan med bevakning. Därför ville hon kolla upp telefonerna med hjälp av en kollega och fick då veta att en var spärrad. Däremot visste hon inte av vilken anledning, och lämnade då över telefonen till pojkvännens vårdare och inte till polisen. Det visade sig dock att telefonen var anmäld stulen.

Pan beslutar att polisinspektören ska få en varning för att hon underlåtit att följa polislagens bestämmelse om rapporteringsskyldighet. Felet är inte ringa, men det räcker med varning.

Beslut: Varning (gult)

6) Löneavdrag för ogiltigt yttrande

En polisinspektör får fem dagars löneavdrag för att hon i egenskap av privatperson har yttrat sig i ett vårdnadsärende. Yttrandet skedde skriftligen, med angivande av tjänstetitel och på polismyndighetens papper. Ärendet har dock inte varit handlagt av polismyndigheten.

Det är justitieombudsmannen (JO) som har anmält saken till personalansvarsnämnden, efter en anmälan från pappan i ett vårdnadsärende. Han har känt sig diskriminerad och kränkt av polisinspektörens agerande i en pågående vårdnads- och umgängestvist.

JO anser att det är av grundläggande betydelse för förtroendet för polisen att en skrivelse som är skriven av polis i ett privat sammanhang inte ska se ut så att läsaren kan få uppfattningen att den är skriven i tjänsten. Om en polis engagerar sig privat i ett ärende måste det göras helt klart att det inte är ett uttalande i tjänsten eller på polismyndighetens vägnar. Agerande är därför, enligt JO, högst olämpligt.

Pan anser precis som JO att en skrivelse som är skriven på myndighetens papper verkligen måste ha polismyndigheten som avsändare. Genom sitt handlande har polisinspektören rubbat allmänhetens och andra myndigheters förtroende för polisen. Nämnden anser att felet är så allvarligt att varning inte räcker. Därför blir det löneavdrag för fem dagar.

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen och riksdagsledamoten K G Abrahamsson höll inte med nämnden i bedömningen, utan anser att det hade räckt med varning.

Beslut: Löneavdrag (rött)

7) Varnas för e-post

En polisinspektör får en varning för att ha skickat ett e-postmeddelande med information om två personer som utpekas som våldtäktsmän.

Det var förra hösten som kvinnan fick ett e-postmeddelande med information, namn och bilder på två påstådda våldtäktsmän. Detta vidarebefordrade hon, utan någon vidare tanke, till ett flertal personer både inom och utanför polisen.

Pan anser att hon har åsidosatt vad som åligger henne i anställningen. Med hänsyn till innehållet i meddelandet kan felet inte anses som ringa. Därför får hon en varning.

Beslut: Varning (gult)

8) Glömde låsa in vapnet efter arbetspass

En polisinspektör får en varning för att han inte låste in vapnet efter ett arbetspass.

Det var när polismannen gjorde avrapportering som han la tjänstevapnet på skrivbordet. Han blev störd av ett telefonsamtal, som innebar att han var tvungen att gå iväg till en annan avdelning för att komplettera en uppgift i en utredning. I samband med det loggade han in på en annan dator och slutförde arbetet där. Vapnet blev kvarglömt vid den dator där han suttit först.

Pan skriver i sitt beslut att felet inte är ringa, men att det räcker med varning.

Beslut: Varning (gult)

9) Kollade passregistret åt sin bror

En polisinspektör får en varning för att han har gjort en slagning i passregistret åt sin bror. Den kvinna, vars adressuppgifter då hade lämnats ut, kände sig kränkt av detta.

Polismannen menar att uppgifterna i passregistret är offentliga och att han är skyldig att lämna ut uppgifter ur det på begäran från allmänheten, även om det råkar vara hans bror. I handlingarna framstår det som att brodern hade ett personligt intresse av uppgifterna. Det var inte det intryck polismannen hade fått. Han uppfattade det som att han hjälpte sin bror i dennes yrkesutövning, eftersom brodern behövde få tag på kvinnan adress.

Pan menar dock att det får anses klarlagt att han gjort slagningen för att lämna ut uppgifterna till brodern, som var intresserad av kvinnan. Nämnden skriver att polisinspektören inte har behövt uppgifterna för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Att han har gjort slagningar i passregistret i ett icke tjänsterelaterat ärende innebär att han har åsidosatt vad som åligger honom i anställning. Därför får han en varning.

Beslut: Varning (gult)

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst