Annons
Annons

Polisförbundet kritiserar nya arbetstider

3 september 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polismyndigheterna är allt för hårda i sin tolkning av det nya arbetstidsavtalet, menar Polisförbundet. Det kan få allvarliga konsekvenser, både för polisernas arbetsmiljö och för polisverksamheten.Polismyndigheterna är allt för hårda i sin tolkning av det nya arbetstidsavtalet, menar Polisförbundet. Det kan få allvarliga konsekvenser, både för polisernas arbetsmiljö och för polisverksamheten.

Från den första oktober ska det nya arbetstidsavtalet börja gälla. Men redan nu är det turbulent i många myndigheter. Det står klart efter att Polisförbundet gjorde en genomgång av läget i början av veckan.

En konsekvens av myndigheternas tolkning av arbetstidsavtalet är att poliser på en del håll riskerar att få arbeta fyra av sex helger. Normalt brukar poliser arbeta max varannan helg.

– Polismyndigheternas agerande är fullständigt oacceptabelt. Arbetstidsavtalet är glasklart på några punkter. När man förlägger arbetstiderna ska man bland annat ta hänsyn till ålder, föräldraskap och att fridagar i största mån ska läggas på veckoslut, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

Bakgrunden till att poliserna nu riskerar att få arbeta fler helger är att vissa myndigheter tolkar avtalet som att alla arbetspass måste vara mellan sju och nio timmar samt att det måste vara minst elva timmar mellan passen. Följden av den tolkningen blir att poliser tvingas arbeta fler arbetspass för att fullgöra sin arbetstid. Men den tolkningen är felaktig, anser Polisförbundet.

– Arbetstidsavtalet medger att vissa arbetspass är över nio timmar. Det går också bra att ha mindre än elva timmars vila mellan passen om man uppnår en sammanlagd dygnsvila på elva timmar, säger Jan Karlsen.

Samtidigt varnar Jan Karlsen för att turbulensen i polisorganisationen inte bara går ut över poliserna.

– Otydligheten från polismyndigheterna tar just nu så mycket energi från poliserna att det också går ut över allmänheten som riskerar att få sämre polisverksamhet. För att råda bot på problemen kräver Polisförbundet nu att länspolismästarna sätter sig ner med det lokala facket.

Fakta om arbetstidsavtalet
Det nya arbetstidsavtalet för svensk polis börjar gälla den 1 oktober 2008. Av avtalet framkommer att poliser i snitt kommer att få en förlängd veckoarbetstid på upp till en timma per vecka. Detta beror på att Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen kommit överens om en finansiering som gör det möjligt för poliser att gå i pension vid 61 års ålder.

Bakgrunden till att det nu är turbulent i polisorganisationen är att arbetsgivaren tolkar arbetstidsavtalet på ett sätt som inte stämmer överens med avtalets intentioner. Det handlar bland annat om arbetspassens längd, reglerna om dygnsvila och veckoplanerad arbetstid.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst