Annons
Annons

Avtal klart för Stockholmspoliser

24 november 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Efter demonstrationen i oktober kunde fack och arbetsgivare i Stockholm sätta sig ner vid förhandlingsbordet igen. Nu finns ett färdigt avtal och Stockholmspoliserna känner att protesterna lönade sig.Efter demonstrationen i oktober kunde fack och arbetsgivare i Stockholm sätta sig ner vid förhandlingsbordet igen. Nu finns ett färdigt avtal och Stockholmspoliserna känner att protesterna lönade sig.

– Det är godkänt i alla fall. Vår extrastämma har sagt okej och fattat beslut i den här frågan. Även om det inte är någon som gör vågen, säger Stefan Eklund, förbundsområdesordförande i Stockholm.

Den stora stötestenen i förhandlingarna i Stockholm var tolkningen av arbetstidsavtalet. Myndigheten ville till exempel inte tillåta några arbetspass som var längre än nio timmar, vilket ihop med andra förändringar i avtalet skulle få till följd att väldigt många poliser förlorade upp till tre fridagar varje sexveckorsperiod. Där har man nu kommit överens om en viss lättnad, med fyra stycken tiotimmarspass som förläggs kvällar och helger under en sexveckorsperiod.

En annan svår fråga var restiden i samband med kommenderingar. Där tolkade myndigheten arbetstidsavtalet så att all restid skulle ligga utanför arbetstid. Det skulle i vissa fall ha inneburit att poliser skulle ha tvingats åka i full uniform och beväpning till en kommendering, men inte ha varit i tjänst och således inte heller fått betalt för den tiden. Också på den punkten nådde man en lösning.

– Ja, restiden räknas som arbetstid även i fortsättningen, när det gäller länsgemensamma kommenderingar. Det ser vi också som positivt, säger Stefan Eklund.

Vad var det som gjorde att ni plötsligt kunde komma överens, ni som verkade stå så oerhört långt från varandra?

– Demonstrationen den första oktober gjorde att Carin Götblad började ta det här på allvar. Hon kom in i matchen med en helt annan attityd än tidigare och vi började prata med varandra igen. Hon tog tag i det på ett bra sätt och satte sig in i frågorna och då kunde vi lösa de problem som fanns.

När det gäller lönerna har alla grupper, både de som jobbar skift och de som jobbar dagtid, fått påslag. Exakt hur stora löneökningarna blir varierar, men det handlar om mellan 2000 och 3400 kronor i påslag under de första två åren av avtalsperioden. Därefter återstår ett revisionstillfälle innan ett nytt centralt avtal ska tecknas 2010.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst