Annons
Annons

Vållandenämnden
kan ge upprättelse

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

År efter år toppar poliser statistiken över yrkesgrupper som blir sjuka av sina jobb. Ofta på grund av kränkningar eller stress. I en del fall är det arbetsgivarens fel att personen har blivit sjuk.År efter år toppar poliser statistiken över yrkesgrupper som blir sjuka av sina jobb. Ofta på grund av kränkningar eller stress. I en del fall är det arbetsgivarens fel att personen har blivit sjuk.

Den som har drabbats av en arbetssjukdom eller arbetsskada och fått den godkänd av Försäkringskassan kan ibland också söka ersättning från Vållandenämnden. Det handlar om de fall där man tror att det är arbetsgivaren som har orsakat att man blivit sjuk eller skadad. De senaste åren har fem poliser fått rätt i Vållandenämnden. Det betyder att de har fått en bekräftelse på att deras arbetssjukdom har orsakats av arbetsgivaren. Den som får rätt i Vållandenämnden får ersättning för den inkomst han eller hon har gått miste om under sjukskrivningstiden.

Kränkningar och stress är polisers problem

Elizabeth Östman är förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Hon har drivit flera av Polisförbundets ärenden i Vållandenämnden och tycker att det finns några gemensamma nämnare.

– Det handlar om människor som har blivit sjuka av kränkningar och stress! Och en väldig passivitet från polismyndigheterna. Att de inte agerar när problemen kommer, utan de verkar tro att ”om vi inte rör om, så löser det sig”.

Elizabeth Östman tycker sig också se att poliser många gånger verkar ha bitit ihop länge innan de anmält att de har blivit sjuka av jobbet.

– Det är kanske lite mer ”macho” än i en del andra yrkesgrupper, även om det håller på att ändra sig. Men man ska komma ihåg att det också betyder att det ofta ska mycket till innan en polis anmäler sin skada. De söker inte hjälp i första taget.

Bifall ger ekonomisk kompensation

Inom en så stor organisation som polisen är det illa att det kan och får gå så långt och att människor far så illa att de blir sjukskrivna, menar Elizabeth Östman. En del blir till och med utslagna från arbetsmarknaden. För en person som har blivit så hårt drabbad av en arbetssjukdom kan ett bifall från vållandenämnden innebära en punkt och en möjlighet att gå vidare. Men det innebär inte nödvändigtvis att arbetsgivaren erkänner att den har gjort fel. Däremot har den drabbade fått ett kvitto, ett beslut från en utomstående instans, att arbetsgivaren har gjort fel och faktiskt orsakat sjukdomen och lidandet.

– Men att få rätt i vållandenämnden är egentligen inte att få upprättelse. Det innebär att man får rätt till försäkringsersättning, för den inkomst man har förlorat när man varit sjukskriven, säger Elizabeth Östman.

Facken är ofta passiva

Vållandenämnden har avgjort tio ärenden för Polisförbundets medlemmar sedan 2003*. Av dem har sex fått rätt. Mer än hälften alltså. Det stämmer väl överens med statistiken i stort från nämnden. Och det är en väldigt hög procentsats i sammanhang, där det handlar om försäkringsrätt. Trots det är det bara en bråkdel av de godkända arbetssjukdomarna som kommer in till nämnden. Det handlar om ungefär ett hundratal om året från alla fackförbund tillsammans.

– Det stora bekymret är att dessa ärenden ofta inte sköts genom förbunden, utan det är oftast medlemmarna själva, det vill säga de skadade som driver ärendet. Ofta har medlemmen redan slutat och fått sjukersättning. Först därefter kan en prövning i Vållandenämnden bli aktuell, och då kan det ha gått flera år, förklarar Lennart Stéen, handläggare på LO-TCO Rättsskydd, som har specialiserat sig på den här typen av ärenden.

Lennart Stéen ser det som ett stort problem att så många ärenden överhuvudtaget inte kommer till fackets kännedom, om inte medlemmen själv tar kontakt. Därför måste fackförbunden hålla koll på sina medlemmar även efter att anställningen har upphört.

– Enda sättet är uppsökande verksamhet. Facken bör fråga medlemmar med sjukersättning, om de anser att besvären är en följd av arbetet, och i så fall erbjuda sig att hjälpa till. Om fler prövade skulle fler få rätt.

På Polisförbundet är det ombudsmannen Hans Olsson som arbetar med de fall som tas till Vållandenämnden.

– De ärenden som vi har fått kännedom om har vi valt att driva. En första förutsättning är ju att man ska ha fått livränta godkänd av Försäkringskassan. Om vi tror att det finns en chans att få rätt i Vållandenämnden så går vi alltid vidare, säger Hans Olsson.

* Dessutom väntar ett antal ärenden från Polisförbundet på att bli avgjorda av Vållandenämnden.

Råd från LO-TCO Rättsskydd – om arbetssjukdomar:

– Ta varningssignaler på största allvar. Utred direkt. Man får inte vänta. Tidsperspektivet har stor betydelse när det gäller till exempel mobbning.

– Följ de regler och handlingsplaner som finns. Tänk inte ”det löser sig”.

– Den som känner sig utsatt ska alltid ta kontakt med det lokala facket. Fungerar inte det får man gå vidare till central nivå. Det är också viktigt att säga ifrån, om man till exempel utsätts för jargong som man inte gillar.

Vållandenämnden:

En speciell nämnd som är knuten till trygghetsförsäkringen för arbetsskador. Nämnden består av tre domare, men är ingen domstol. Om nämnden bedömer att en arbetsgivare har vållat en arbetsskada eller -sjukdom har den skadade rätt till full ersättning för sin inkomstförlust och sina kostnader.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser