Annons
Annons

Går det att vara
kompis med chefen?

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det finns chefer, framför allt de som precis tagit steget upp till ett chefsjobb, som vill vara kompis med sina medarbetare. Allra tydligast blir det när en person blir chef över sina tidigare arbetskamrater. Det är en svår sits som kan kännas konstig för bägge parter, om inte chefen markerar den nya gränsen.

Förr eller senare kommer dock vänskapen att sättas på prov. En chef har makt att påverka medarbetarnas lön och utvecklingsmöjligheter. Ja till och med anställningen, även om en uppsägning är kringgärdad av både lagar och regler.

Det fungerar bäst med tydliga gränser mellan de roller vi spelar på en arbetsplats. Förhållandet kan aldrig bli jämlikt. En chef som vacklar mitt emellan, ena dagen kompis och nästa sätter sig i utvecklingssamtal, blir otydlig och skapar tveksamhet om vad som gäller.

Självklart menar jag inte att chefen ska sätta sig på några höga hästar, bara hålla rätt distans till sina medarbetare. Man brukar tala om att vara personlig men inte privat. Chefen är samma människa som tidigare, men kan inte undvika att orden vägs på guldvåg.

Har en chef umgåtts privat med några av sina arbetskamrater tidigare, blir det svårt nu. Det går inte att sitta och skvallra längre. Relationen kommer ovillkorligen att påverkas.

Det går alldeles utmärkt att fortsätta spela innebandy tillsammans eller att chefen är med på en öl efter jobbet. Men ingen vill se chefen dricka för mycket och tappa konceptet, om inte av ren illvilja förstås. Det ger en hållhake på chefen, som självklart går att utnyttja.

Men så tror jag få vill ha det. De allra flesta vill ha en rak och tydlig chef som markerar var gränserna går. Hit men inte längre, vare sig det gäller hur man beter sig gentemot chefen eller mellan arbetskamraterna.

När chef och medarbetare är överens om spelreglerna går det att bygga upp en relation som präglas av tillit och förtroende. Alla vet vilka förväntningar de har på varandra. Chefen på medarbetarna och medarbetarna på chefen.

Ett begrepp som används allt oftare för att tydliggöra rollerna på en arbetsplats är medarbetarskap. Chefsrollen har det skrivits hyllmeter om, men vad innebär då medarbetarskapet?

Begreppet växte fram under 1990-talet, när många organisationer plattades ut och blev mer ”chefsglesa”. Kraven på medarbetarna växte, ansvaret ökade och de fick börja leda sig själva i högre utsträckning än tidigare. Medarbetarskap handlar om hur vi hanterar relationen till arbetsgivaren och till övriga medarbetare.

Nu har forskare kommit fram till att ett gott medarbetarskap ändå förutsätter ett bra och nära samspel mellan medarbetare och chef. Det betyder insiktsfulla chefer som tar sitt personalansvar, för att medarbetarna ska vilja engagera sig och ta sitt ansvar. På vänskaplig fot med varandra, absolut, men inte kompisar.

Jane Bergstedt

Ämnen i artikeln

Detta är en krönika. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst