Annons
Annons

Lillemor – polisens röst i Europa

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Lillemor Melin Sving är inte bara Polisförbundets första vice ordförande. Hon har också en plats i Eurocops styrelse och sedan ungefär ett år är hon alla europeiska polisers röst i EU.Lillemor Melin Sving är inte bara Polisförbundets första vice ordförande. Hon har också en plats i Eurocops styrelse och sedan ungefär ett år är hon alla europeiska polisers röst i EU.

Hur kan Polisförbundet påverka i Europa?

– Genom Eurocop har vi en plats i EFS styrelse. Och det är där som arbetet med den sociala dialogen förs. Det vill säga förhandlingssystemet inom EU. Det är vår naturliga fackliga väg.

– Annars handlar det enbart om lobbyarbete, framförallt gentemot svenska EU-politiker.

Vilka tycker du är de viktigaste fackliga frågorna för poliser på Europanivå?

– Det är så otroligt olika villkor för poliser i Europa. Det är inte ens självklart för alla poliser att de får arbeta fackligt. Det är en viktig fråga i stort. Men för svenska poliser är det förstås viktigt att vi är med och bevakar flera områden. Till exempel att polisen inte privatiseras och att vi är med och påverkar regelverket för hur polisen ska kunna arbeta över gränserna.

– Jag tror att i framtiden kan det ha betydelse hur polisutbildningarna ser ut i Europa, det kan påverka även hur svensk polis arbetar och utbildas.

Varför är det så viktigt?

– Det är troligt att vi kommer arbeta mer tillsammans i framtiden, då är det viktigt med en gemensam grund. Om man ska jobba över gränserna, tillsammans med poliser från andra länder, är det viktigt att vi är eniga om vad en polis i Europa ska vara. Vad som krävs för att bli polis och vilken utbildning man ska till exempel.

Hur viktigt är arbetet i Eurocop?

– Fler och fler beslut som påverkar svenska poliser tas i Bryssel. Ibland är det svårt att överblicka härifrån, då behöver vi vara på platsoch det är Eurocop som är polisens representant där.

– Ett exempel på en fråga där mycket beslutas på EU-nivå är arbetstiden. Därför måste vi vara med och påverka, för vad EU beslutar om arbetstider är något som verkligen påverkar svenska poliser.

Vad gör du i Europafacket?

– Jag sitter som representant för Eurocop, vilket innebär att jag ska vara Europas polisers representant. Från Sverige finns även LO, TCO, Saco representerade. Så TCO kan ju i och för sig också driva våra frågor, men det är bara Eurocop som representerar enbart poliser.

– Platsen där är viktig, för i Europafacket kommer ju många stora frågor som berör oss upp. Till exempel arbetstidsdirektivet och föräldraledighetsdirektivet.

Hur kommer det fackliga arbetet att förändras i ett Europaperspektiv?

– Jag tror att vi behöver jobba mer gentemot Europa än vi gör idag. Polisförbundet centralt behöver på sikt bli mer aktivt när det gäller villkor och avtal, till exempel överenskommelser om arbete över gränserna.

– Det händer saker hela tiden som påverkar våra medlemmar. Och det kräver mer fackligt arbete på EU-nivå, som Polisförbundet centralt måste bedriva. Just nu har vi en fördel, eftersom jag som svensk sitter med i Eurocops styrelse och därigenom i EFS styrelse. Men så kommer det inte vara jämt. Därför tror jag att Polisförbundet på sikt kommer att behöva en person anställd som bevakar Europafrågorna.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser