Annons
Annons

Pan 7-8/2008

14 december 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

1)Polisstudent avstängd

En student på polisutbildningen har överklagat ett beslut om avstängning från utbildningen.

Anledningen till att polisstudenten har stängts av är att han är delgiven misstanke om misshandel och att förundersökning pågår. Rikspolisstyrelsen har beslutat att inleda ett förfarande som syftar till att avskilja studenten från studierna. I avvaktan på att ärendet kan prövas slutligen är studenten avstängd från studierna.

Själva händelsen inträffade på en restaurang i början av augusti, då studenten enligt flera vittnen ska ha slagit en av gästerna. Polisstudenten anser dock att utredningen saknar grund och att den innehåller felaktigheter. Det var han själv som ringde för att få polis till platsen, när poliserna kom till restaurangen tog de inte upp några uppgifter vare sig från studenten, hans flickvän eller hans bror. Han har också uppgivit att han har delgivits misstanke om misshandel, men inte fått veta vari misshandeln har bestått eller mot vem brottet skulle ha riktat sig.

Pan motiverar sitt beslut om avstängning med att han är misstänkt för ett brott som, vid fällande dom, skulle utgöra grund för att skilja honom från utbildningen. Därför beslutar nämnden att avslå överklagandet.

Beslut: Överklagandet avslås (rött)

2)Åtalas för misshandel av okänd kvinna

En polisassistent som är åtalad för misshandel och ofredande riskerar att avskedas om han blir fälld för misshandel som inte är ringa.

Enligt gärningsbeskrivningen ska polismannen ha antastat en för honom helt okänd kvinna vid femtiden en morgon i januari. Han ska ha tagit tag i hennes armar och tvingat ner henne på knä mot en bänk. I samband med det ska kvinnan ha slagit huvudet i armstödet. Han ska dessutom ha slagit kvinnans kamrat i ansiktet med öppen hand, när hon försökte få honom att släppa taget.

När en polispatrull kom till platsen fann de polisassistenten mycket berusad och de körde honom till stationen efter att de hade tagit upp anmälan. Polismannen själv har inte någon minnesbild av händelsen och tror att han kan ha blivit drogad. Han hade druckit en stor mängd starksprit under kvällen.

Enligt Rättsmedicinalverket kan det varken styrkas eller helt uteslutas att polismannen blivit drogad med GHB.

Pan skriver i sitt yttrande att polisassistenten kommer att skiljas från anställningen om han döms för misshandel som inte är ringa. Skulle han dömas för misshandel som bedöms som ringa eller ofredande kommer han att få behålla jobbet.

Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött) eller behåller jobbet (grönt)

3) Fick för mycket lön

En polisinspektör som är åtalad för olovligt förfogande riskerar att bli av med jobbet om han döms helt i enlighet med åtalet.

Enligt åklagarens gärningsbeskrivning har polismannen under en period på drygt två år av misstag fått övertidsersättning rapporterad och utbetald till sitt lönekonto. Det handlar om ersättning för sjutton timmars kvalificerad övertid per månad till ett sammanlagt värde av drygt 138 000 kronor. Utbetalningarna gjorde att polismannen fick tillgång till pengar som egentligen ägdes av polismyndigheten.

Polismannen har normalt sett ofta många lönehändelser på lönespecifikationen, exempelvis för OB-ersättning och övertidsersättning.

Varken polismyndigheten eller Polisförbundet anser att polismannen bör förlora jobbet om han döms.

Pan skriver att det mesta talar för att han kommer att skiljas från anställningen om han döms helt i enlighet med åtalet. Nämnden påpekar dock att ställningstagandet är preliminärt och att det kan komma fram omständigheter som kan föranleda en annan bedömning.

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen och fackförbundet ST:s representant var av skiljaktig mening och ansåg att nämnden skulle avvakta med sitt ställningstagande tills dess att lagakraftvunnen dom föreligger.

Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)

4)Polis hade pistol i klädskåpet

En polisinspektör som förvarade sitt tjänstevapen i klädskåpet får en varning.

Det var i våras som polismannen hade lagt in vapnet i sitt klädskåp på polisstationen. Dörren till skåpet stod helt öppen och tjänstevapnet låg fullt synligt på en väska. Polismannen har uppgett i förhör att han trodde att han hade låst skåpet. Han har också uppgett att han känner till Rikspolisstyrelsens föreskrifter om förvaring och transport av skjutvapen. Under den aktuella tiden pågick en stor renovering av polishuset, vilket enligt polismyndigheten innebar att risken för att någon obehörig skulle ha kunnat få tillgång till vapnet var stor.

Pan anser att polismannen har åsidosatt vad som åligger honom i anställningen genom att förvara vapnet i det olåsta klädskåpet. Felet är inte ringa och han får en varning.

Beslut: Varning (gult)

5)Löneavdrag för skott mot bil

En polisinspektör får fem dagars löneavdrag för att ha skjutit tre skott mot däcken på en bil. I bilen satt tre personer som var misstänkta för grov stöld.

Enligt utredningen har det varken varit en nödvärnssituation eller en situation som innebar laga grund för användande av handeldvapen för polisen.

Polisinspektören hade ställt sin tjänstebil tvärs över vägen för att hindra det misstänkta fordonet att ta sig förbi hennes position och vidare upp på motorvägen. När den misstänkta personbilen närmade sig, förföljd av en omålad polisbil, såg den först ut att vara på väg att stanna. Men istället gjorde den ett försök att köra runt den parkerade polisbilen, men fastnade halvvägs ner i ett dike. Det var i den situationen som polisinspektören sköt tre skott med sitt tjänstevapen mot den misstänkta bilen. Syftet var att skjuta sönder däcken på bilen så att den inte skulle kunna ta sig vidare upp på motorvägen. Alla skotten missade sina mål.

Pan motiverar sitt beslut med att det enligt skjutkungörelsen inte var berättigat för polisen att avlossa vare sig varningsskott eller verkningseld mot bilen. Det var inte heller nödvärn. Mot den bakgrunden anser Pan att hon har åsidosatt vad som åligger henne i anställningen och att felet inte är ringa. Man skriver också att det är av största vikt att allt användande av skjutvapen sker med stöd av de regler som gäller. Fallet är så allvarligt att det inte räcker med varning. Det blir löneavdrag för fem dagar.

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen var av skiljaktig mening och ansåg att påföljden kunde stanna vid en varning.

Beslut: Löneavdrag (gult)

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst