Annons

Annons

Internationella flygningar med utvisade från Sverige

14 januari 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En ny polisenhet ska organisera och delta i gemensamma avvisningar som samordnas av EU:s gränsbyrå. Leasade flyg kommer att användas för transporter av de som ska ut ur Europa.En ny polisenhet ska organisera och delta i gemensamma avvisningar som samordnas av EU:s gränsbyrå. Leasade flyg kommer att användas för transporter av de som ska ut ur Europa.

Tiotusentals människor stannar kvar i Sverige trots att de har fått avslag på sina asylansökningar. Sedan den 1 januari arbetar en nyinrättad grupp – centrala gränskontrollenheten – med att samordna ut- och avvisningarna. Gruppen är underställd Rikskriminalpolisens (RKP) chef Therese Mattsson och samarbetar med EU-organisationen Frontex (se faktaruta).

Trots att centrala gränskontrollenheten bara funnits sedan årsskiftet genomfördes, på Stockholmspolisens initiativ, en Frontexflygning från Arlanda i december förra året – med Sverige som samordnande land. Under ledning av Stockholmspolisen flögs 42 män, kvinnor och barn i ett leasat flygplan till Ulan Bator i Mongoliet. Med på resan fanns – förutom svenska utvisade och poliser – även poliser och utvisade från Norge och Polen. I december deltog dessutom centrala gränskontrollenheten i en EU-gemensam flygning med personer som utvisats till Nigeria. I framtiden kommer Sverige sannolikt att delta i Frontexflygningar från andra EU-länder och organisera fler flygningar under svensk ledning. Transporterna finansieras helt eller delvis av EU-kommissionen och Frontex.

Rättssäkerheten hotas?

Madeleine Seidlitz, jurist på Amnesty, är kritisk till flygningarna.

– Om detta stämmer väcker det många frågor. Varför? Vem är ansvarig? Kan det bli så att vi skickar utvisade familjer till exempelvis Grekland, ett land som FN kritiserat i de här sammanhangen?

– Något liknande var på tapeten för flera år sedan men dömdes ut som olämpligt. Det rör sig ju inte om brottslingar utan vanliga människor, säger hon.

Polisintendent Kenneth Mandergrehn är tillförordnad chef för centrala gränskontrollenheten. Han understryker att Frontexflygningarnas främsta funktion är att spara skattemedel. Enligt Mandergrehn är det troligt att omkring 3000 personer, bara från Irak, kommer att överlämnas till polisen för verkställighet i år. Regeringen har krävt ett ökat utvisningstempo och Migrationsverkets chef Dan Eliasson har förutspått att det kommer att bli en svår tid för många människor som inte får asyl i Sverige.

– Många utvisade tycker att det är jobbigt att flyga reguljärt och kanske bli uttittade. För dem är det bättre med särskilda transporter som också innebär kortare restid. Men framför allt handlar det om att spara pengar och sköta utvisningarna på ett humant sätt, säger Mandergrehn.

Vem är ansvarig under transporterna?

– När andra länder anordnar transporterna har vi med svensk polis som ansvarar för den svenska delen.

Går det att lita på att länderna som ni samarbetar med agerar korrekt?

– Inom EU är vi samspelta och har enhetliga riktlinjer att följa. Ytterst handlar det om att leva upp till det regelverk som finns som garant för rättsäkerheten.

Samordning och kontroll

Kenneth Mandergrehn understryker att transporterna bara är en del av det som personalen på centrala gränskontrollenheten kommer att arbeta med. Huvuduppgiften är samordning av gränskontrollen mot länder utanför Schengen, den inre utlänningskontrollen och verkställighet av avlägsnandebeslut. Konkret handlar det om att utfärda föreskrifter, utforma utbildning för blivande poliser samt utveckla metoder och utrustning.

Dessutom ska enheten som Kenneth Mandergrehn leder effektivisera de svenska polismyndigheternas interna arbete med utvisningar. Hittills har varje myndighet agerat självständigt och på Migrationsverkets uppdrag leasat flygplan i samarbete med kriminalvården. Följden är att flygplanen inte utnyttjats maximalt. Nu kommer gränskontrollenheten att ha ett nationellt ansvar och samla så många hemvändande som möjligt till varje flygning.

– Speciellt detta tror jag att skattebetalarna uppskattar. Tidigare har resursslöseriet varit stort, säger Kenneth Mandergrehn.

Fakta

? Centrala gränskontrollenheten bildades 2009. 13 personer arbetar på enheten.

? Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex) har sitt huvudkontor i Warszawa.

? Organisationen samordnar medlemsstaternas arbete med att upprätthålla gränserna, genomför riskanalyser och ger tekniskt stöd till vid utvisningar (återvändande).

? Frontex beräknas växa och inom några år ha 300 anställda vid huvudkontoret mot dagens 200.

Källa: Frontex, RKP

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst