Annons
Annons

Lyckade insatser
i Göteborg och Malmö

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Många är lagförda och dömda. Men våldet i Västsverige och Skåne tycks ha kommit för att stanna.Många är lagförda och dömda. Men våldet i Västsverige och Skåne tycks ha kommit för att stanna.

Göteborg har under de senaste åren uppmärksammats för gängvåld och offentliga uppgörelser mellan kriminella. Mellan januari och augusti 2008 resulterade en lokal Alcatrazsatsning i att 161 personer greps, 135 anhölls och 56 häktades. Alla hade koppling till organiserad brottslighet.

Under samma period beslagtogs ett 50-tal vapen, varav 14 automatvapen. Flera misstänkta för beskjutningen av en polishelikopter har häktats och sprängningen utanför åklagaren Barbro Jönssons bostad kan vara på väg att klaras upp.

Men mest uppmärksamhet har rättegången mot den så kallade spelkungen fått – en rättegång som ska följas upp med insatser mot det kriminella spelnätverkets yttersta förgreningar. Under 2009 kommer polisen i Västra Götaland att, tillsammans med andra myndigheter, försöka knyta mindre näringsidkare till otillåtna spelmaskiner med målet att skönstaxera dem.

– Sammanfattningsvis är det positivt att vi lyckats driva komplicerade förundersökningar. Negativt är att våldet fortsätter, säger Klas Friberg, länskriminalens chef i Västra Götaland.

Han tycker att de 120 miljonerna har haft stor betydelse, eventuellt mer än BRÅ:s utvärdering indikerar.

– Det är svårt att dra slutsatser på handlingarna. Kanske har vi varit dåliga på dokumentation.

I den fortsatta kampen mot organiserad brottslighet ska uthållighet prioriteras. Behovet av särskilda medel ska samtidigt bli mindre. Istället inrättas åtta aktionsgrupper på regeringens uppdrag – en i vardera samverkansområdet (två i Norrland) och en knuten till RKP. Dessutom ska underrättelsecentra finnas i de tre största städerna och på ytterligare fem platser i landet.

– Nu kommer vi slippa ha folk uppbundna. Poliser som är skilda från den vanliga verksamheten kommer att syssla på heltid med den grova kriminaliteten, säger Charlotta Göransson, intendent vid länskriminalpolisen i Skåne.

Narkotikakrig i söder

I Skåne har mycket av polisvardagen det senaste året präglats av sammanstötningar mellan två kriminella grupperingar som slåss om den sydsvenska narkotikamarknaden. När statsminister Fredrik Reinfeldt besökte Malmö i december konstaterade han att staden har drabbats hårdast i landet av den organiserade brottsligheten.

Också i Skåne och det södra samverkansområdet finns en lokal lista över yrkeskriminella, Y-listan. Till stora delar överlappar den Alcatrazlistan. I enlighet med länskriminalens senaste handlingsplan ska handläggningen av fall som berör yrkeskriminella alltid prioriteras av alla enheter inom avdelningen.

Som ett ytterligare led i arbetet med grov brottslighet knöts piketen till länskriminalen för ett drygt år sedan. Syftet var att utnyttja enheten för uppsökande underrättelseverksamhet.

– Vi fattade beslut om att göra något helt annorlunda. Genom piketpoliserna, som ju oftast bär uniform, visar vi att vi ständigt håller ett öga på de Y-markerade. Det konceptet har visat sig vara mycket effektivt, säger Charlotta Göransson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser