Annons
Annons

Nytt förbud mot åldersdiskriminering

7 januari 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Från och med årsskiftet är det förbjudet att diskriminera någon på grund av ålder. Den nya lagen kan komma att få stor betydelse inom polisen.Från och med årsskiftet är det förbjudet att diskriminera någon på grund av ålder. Den nya lagen kan komma att få stor betydelse inom polisen.

Den 1 januari 2009 fick Sverige, som sista EU-land, en lag mot åldersdiskriminering. Christina Bran Dannberg på Polisförbundet menar att det kommer att tvinga många inom polisen att tänka om.

− Om till exempel två poliser i en radiobil jobbat exakt lika länge är det, om inget annat beslutats, den som är äldst som är förman. Ett annat exempel är polisaspiranter. Om de söker sig till en och samma ort efter examen så gynnas de som är äldst i gruppen. Enligt den nya lagen är det inte längre möjligt.

Christina Bran Dannberg ser positivt på den nya lagen. Hon menar att ålder egentligen inte säger någonting om hur kompetent en person är. Den som är ung kan ju ändå vara en utmärkt arbetsledare, resonerar hon. Att man nu tvingas ändra systemet ökar också möjligheten att skapa sammansättningar av nyutexaminerade poliser med mer mångfald. Att främst se till kunskap, erfarenhet och bakgrund istället för ålder när man placerar ut nya poliser ger bättre förutsättningar för en bra gruppdynamik.

En risk som Christina Bran Dannberg på Polisförbundet ser är emellertid att jämställdheten kan åsidosättas. Att rangordna poliser med samma antal tjänsteår efter ålder har gjort att kvinnor och män haft precis lika stora möjligheter att bli förmän. Och hon tror att det finns en risk att det nu kan bli mer godtyckliga bedömningar.

− Mitt råd är att se över arbetsordningarna i polismyndigheterna så att man vet vad som gäller när man tvingas gå ifrån det gamla ålderssystemet. Nya kollektivavtal bör tecknas så att det tydligt framgår vilka kriterier som ska gälla istället.

Även Pia Müller, HR-strateg inom Polisen, välkomnar den nya lagstiftningen. Hon hänvisar till den senaste medarbetarundersökningen ”Nöjdmedarbetarindex”, där fråga om ålder var med för första gången i frågeformuläret som omkring 17 000 poliser valde att besvara. Ungefär tre procent angav att de varit utsatta för nedsättande tillmälen eller handlingar på grund av sin ålder

− Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering men även främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ålder. Den nya lagen gör det möjligt att pröva fall juridiskt men är också mycket bra i en vidare bemärkelse. Den bidrar till att synliggöra problemet och jag hoppas att man kommer att diskutera frågor som rör ålder i större utsträckning på arbetsplatsträffar och i utvecklingssamtal framöver, säger Pia Müller.

Anna-Karin Andersson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst