Annons
Annons

Jättesatsning mot
brottsnätverk i Norrland

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Dieselsmuggling ger miljonvinst och göder organiserad brottslighet i Tornedalen. Operation gränsland riktade ett slag mot den svarta ekonomin, men redan ryktas det om nya smuggelvägar.Dieselsmuggling ger miljonvinst och göder organiserad brottslighet i Tornedalen. Operation gränsland riktade ett slag mot den svarta ekonomin, men redan ryktas det om nya smuggelvägar.

I mitten av februari 2008 grep polisen åtta personer från Överkalix och Luleå. Flera av dem misstänks för att ha tjänat miljoner på att förse privatpersoner och företag i Tornedalen med billig diesel från Finland. Samtidigt omhändertog finsk polis två män på den finska sidan av Torne älv. Tillslagen var en del av operation gränsland som inleddes våren 2007.

Enligt utredningen har de misstänkta undanhållit skatt för runt 150 miljoner. Kunderna har framförallt funnits i Norr- och Västerbotten. Men försäljningen tros ha skett så långt söderut som i Stockholm. Enligt obekräftade uppgifter har stora belopp gömts undan utomlands och det ryktas att nya aktörer har övertagit hanteringen.

– Fokus har legat på gränsland och nu känns det nästan lite tomt, säger Stefan Ström, biträdande aktionsgruppledare.

Det börjar bli kväll och polishuset i Luleå är ödsligt. Stefan Ström visar ett presentationsmaterial på sin dator.

Under operation gränsland jobbade tolv spanare på en yta från Karesuando i norr till Lycksele i söder. Det motsvarar sträckan mellan Stockholm och Malmö.

– Och då är Sverige bredare hos oss än i söder. Spanarna gjorde ett enormt jobb och undgick upptäckt under ett år, säger Stefan Ström.

Han klickar fram nästa bild. Den är tagen genom ett stugfönster och visar en av huvudmännen. Avståndet till den gömda spanaren är mindre än fem meter. Det finns otaliga foton av liknande slag. Pengar byter ägare, helljus bländar tullens automatiska kameror för att nummerskyltarna inte ska gå att urskilja, tankbilar fylls i ett snöigt skogslandskap. De flesta männen som syns är mellan 30 och 50 år gamla. Sjukbidrag och andra typer av försörjningsstöd är vanliga officiella inkomstkällor bland dem.

Koll på polis och tull

En flygbild visar bron mellan Övertorneå i Sverige och Torneå i Finland. Det här är dieseln fraktats över. På den finska sidan är ett hus inringat med tusch. Där bor en av huvudmännen – en mackägare som från sin strategiskt placerade bostad hade fullständig kontroll över tullens och polisens rörelser. Telefonavlyssning visade att han handlat med stora mängder diesel i minst tio år.

– Hans mor hjälpte också till och höll uppsikt. Från den macken kom 90 procent av dieseln, säger Stefan Ström.

Delvis har han och hans kollegor mött en ny verklighet. Tre nätverk har kartlagts, ett av dem styrdes av ledaren för en motorcykelklubb som i sin tur är en underavdelning till Hells Angels Stockholm. Pengarna som dieselaffärerna inbringat tros bland annat ha gått till att finansiera organisationens klubbhus i Luleå. Mycket talar för att avdelningen kommer att bli fullvärdig medlem till hösten. Mc-ledaren misstänks för bland annat grovt skattebrott och bokföringsbrott. Rättegången genomförs under februari – en händelse som uppmärksammas av lokal media som lovat att rapportera specifikt om mc-relaterade brott i fem dagar.

– Vi har tänkt på samma vis som man gjorde i Skåne för 15 år sedan. Lite aningslöst har man konstaterat att de där tomtarna känner vi, dem har vi koll på, säger Stefan Ström och tillägger:

– Men så fort de är fullvärdiga har de hela organisationen bakom sig. Det är oroande och går inte att blunda för.

Påtryckningar, hot och rädda krögare

Den organiserade kriminalitetens försök att etablera sig i trakten påverkar näringsliv och myndigheter. Tulltjänstemän har hotats och poliser som arbetar aktivt med problematiken uppvaktas av gängmedlemmar som sätter sig bredvid dem på lunchrestaurangen eller kör efter dem i bil. Krogägarna är oroade över att personer som de misstänker för grov kriminalitet vill ta över garderober och vakthållning. Syftet är dubbelt. Tjäna pengar och inhämta uppgifter. Restaurangen är en plats där människor blir oförsiktiga, något som går att utnyttja. Vanligtvis omdömesgilla personer på nyckelposter kanske höjer rösten efter några öl och glömmer samtidigt att fel människor kan lyssna. Folk flirtar, är otrogna, blir överdrivet berusade, spelar bort sin lön och gör bort sig i största allmänhet. Det öppnar för påtryckningar och bestickningsförsök.

– Det är ett faktum att den andra sidan har sin underrättelsetjänst, ibland med en kroggarderob som bas.

Det är också ett faktum att operation gränsland drabbades av läckor. Stefan Ström tror inte att poliser och tullare lämnat information medvetet, snarare har de varit oförsiktiga. En orsak han nämner är att arbetet kom igång så snabbt att säkerhetsrutinerna inte hann sätta sig innan viktig information nådde media. Han berättar att det under en period vad så illa att spanarna inte fick veta vad som skulle hända från dag till dag.

Men det var inte läckorna som orsakade störst huvudbry hos ledningen för operation gränsland. Att få ordning på teknik och administration då poliser från fyra län (se faktaartikel) skulle samarbeta var problematiskt. Dokumentationen måste vara tillgänglig för alla och olika lönesystem och scheman sammanjämkas.

– Samverkan för att slå mot brottslingarnas ekonomi är det enda som fungerar. Därför är det smått otroligt att praktiska myndighetsproblem tar så mycket kraft, säger Stefan Ström.

Polis i gränsland

Tornedalen särskiljer sig identitetsmässigt, språkligt och geografiskt. Det påverkar även polisarbetet.

I Tornedalen finns en gammal närmast folkrörelseliknande handel med röd diesel. Den allmänna förståelsen för myndigheternas vilja att stoppa den är liten. Tvärtom ser många människor som lever i gränstrakterna mot Finland dieselaffärerna som en naturlig del av den fria rörligheten inom EU.

När jag pratar med invånare i samhällen som Övertorneå, Överkalix och Haparanda påpekar flera av dem att den ryckiga regeltolkningen motverkat respekten för – som en man uttrycker det – lagarna som för övrigt är stiftade i Stockholm.

Bättre utan EU tycker många

Personer som är över 35 år gamla talar om hur bra det en gång var, innan det svenska EU-inträdet 1995. Då genomfördes nämligen ett totalt förbud mot att köra med röd diesel i Sverige, för den som inte betalade punktskatt vill säga. Och vem vill skatta utan att behöva det? Till och med i Sveriges polistätaste delar är det förmodligen svårt att göra så många stickprov att det skulle avskräck presumtiva dieselskattesmitare. I de polisglesa norrlandslänen skulle det vara ett sisyfosarbete. Många tornedalingar valde därför att strunta i nyordningen och fortsätta att ”tanka rött”.

1998 kom nästa lappkast då EU-kommissionen fastslog att Sverige gjort fel. Svenska staten måste betala ersättning till de gränsbor som förlorat på förbudet. Nu blev det tillåtet att föra in en fulltankad bil och en extradunk med tio liter röd diesel.

I oktober 2007 återinfördes förbudet med hänvisning till att den finska lagstiftningen varit felaktig. Diesel för fiskebåtar och vissa skogsmaskiner som används längs gränsen undantogs. Dessutom har EU-domstolen nyligen fastslagit att vad det gäller röd diesel för villapannor är införsel för eget bruk tillåten.

Kombinationen av ett instabilt rättsläge, stor prisskillnad mellan länderna och ett utbrett missnöje med lagstiftningen har skapat en perfekt grogrund för olaglig införsel.

Polisen Staffan Staalback har personlig erfarenhet av allt detta. Han är uppvuxen i trakten, bosatt i Övertorneå och verkade som utredare inom ramarna för operation gränsland.

– Jag fick veta att jag skulle vara med och åkte hem för att fundera. Där hittade jag till min förvåning kollegorna bakom husknuten. De hade redan spanat under någon månad utan att jag vetat om det, berättar Staffan Staalback.

Sedan sin uppväxt känner han till flera av de misstänkta. Till skillnad mot andra poliser som Polistidningen talar med tycker inte Staffan Staalback att det rör sig om osofistikerade brottslingar. Tvärtom understryker han att männen som handlar med diesel och ger grannar och vänner i bygden en möjlighet att vara med och göra vinst är omtyckta och ibland beundrade.

Polis – statusyrke

Även synen på poliserna är annorlunda än i storstaden.

– En polis i Stockholm betraktas som en knekt bland alla ekonomer och jurister. Här ses man som välutbildad efter att ha läst till polis.

Han talar om det provinsiella Sverige ställt mot centralmakten i Stockholm. Om hur det i avfolkningsbygder, med arbetslöshet och nedmontering av samhällsfunktioner, är långt till Rosenbad och huvudstadens jobbtillfällen och höga löner.

Personerna som figurerar i dieselhärvan betraktas inte sällan som driftiga företagare snarare än som skurkar. Men allting accepteras inte. Skillnaden i syn på olika dieselsorter är belysande. Vit diesel från Finland är ofta stulen och mycket svår att sälja eftersom ingen vill befatta sig med stöldgods. Därför mixar säljarna vit och röd diesel och saluför framgångsrikt blandningen som smuggeldiesel. Hittills har 250 köpare identifierats och en del av dem har lagförts eller ska åtalas för olaglig befattning med punktskattepliktig vara. För några kom åtalet som en chock. De har inte tyckt att de gjort något olagligt. Dessutom har trådarna till Hells Angels resulterat i att köpare inte har vågat berätta av rädsla för repressalier.

Staffan Staalback anser emellertid inte att organiserad brottslighet i glesbygd är någon ny företeelse. Det är formerna och begreppen som ändrats.

– Vad är ett gäng? En samling killar med västar? Det är klart att vi vill mota Olle i grind, men busar har det alltid funnits.

Systemhotande brott enligt åklagare

Åklagaren Aino Alhem driver åtalen i spåren av operation gränsland. Hon tycker att dieselhärvan uppfyller alla kriterier för att klassas som organiserad brottslighet.

– Så är det tveklöst och det beror inte på att ett mc-gäng varit inblandat. Snarare handlar det om utbredningen och systematiken.

Aino Alhem har framförallt satsat på att bevisa att huvudmännen gjort sig skyldiga till brott mot punktskattelagen. Samarbetet med finska myndigheter tycker hon har fungerat bra.

– Speciellt lyckade har de samordnade tillslagen varit. De har varit en förutsättning för att lyckas.

Stämmer ryktet att smugglingen återupptagits?

– Jag har hört det men inte sett några bevis.

Tommy Sandén vid ekobrottsenheten i Luleå är också inne på upploppet. Tre utredningsenheter har arbetat med vardera ett nätverk. De är vana vid att samarbeta med finsk polis, men det har aldrig tidigare skett i så stor omfattning som under operation gränsland. Han nämner att delar av lokalbefolkningen först var irriterad över polisens intresse.

– Men när de insåg hur stor omfattningen var tror jag acceptansen för brotten försvann.

Vilket är den viktigaste följden av operation gränsland? 

– Att vi strypt en inkomstkälla för den mc-brottslighet som etablerar sig i trakten.

Fakta operation gränsland

– 2007 beställde den regionala ledningsgruppen i Luleå en rapport från kriminalunderrättelsetjänsten (kuten) om den organiserade brottslighetens utbredning i Norr- och Västerbotten.

– Kuten återkom med beskedet att försäljning i stor skala av finsk diesel i Tornedalstrakten är att betrakta som systemhotande. Den inbringar mycket pengar, huvudmännen agerar konsekvent på tvärs mot samhällets regelverk och mc-gäng deltar.

– Operation gränsland beviljades 8 av de 120 miljoner som under justitieminister Bodströms tid öronmärktes för arbetet mot den organiserade brottsligheten. 3 miljoner återbetalades.

– Ett joint investigation team (JIT)bilades med tio poliser från Sverige och lika många från Finland. Avtal upprättades angående kontaktpersoner, befälsordning och mål med aktionen. Öppna formuleringar medgav att också personal från tull och skattemyndighet kunde ingå.

– 60 personer har arbetat med operationen. Vid det stora tillslaget deltog ett 100-tal poliser.

Deltagande myndigheter

– Polismyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

– Rikskrim/teknik.

– Nationella insatsstyrkan.

– Tullverket region norr.

– Internationella åklagarkammaren.

– Kronofogden.

– Skatteverket/revisorer.

– Skattebrottsmyndigheten.

– Finanspolisen.

– Finsk polis och tull.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser