Annons
Annons

Psykosociala arbetsmiljön allt bättre

27 februari 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Allt färre poliser gör arbetsskadeanmälan på grund av stress eller mobbning visar ny statistik. Fler poliser och en jämnare könsfördelning inom kåren kan vara förklaringen.Allt färre poliser gör arbetsskadeanmälan på grund av stress eller mobbning visar ny statistik. Fler poliser och en jämnare könsfördelning inom kåren kan vara förklaringen.

De senaste fem åren har arbetssjukdomar som beror på sociala och organisatoriska faktorer som stress och mobbning minskat med hela 40 procent inom polisen. Det visar färsk statistik från Arbetsmiljöverket. Ulla-May Skoog, inspektör på Arbetsmiljöverket som studerat just arbetsmiljön hos polisen, tror att tillskottet av nya poliser kan vara en förklaring till förbättringen av den psykosociala miljön.

− Ju fler poliser som delar på arbetsbördan desto mindre stress. Att allt fler kvinnor blir poliser tror jag också har en positiv inverkan på arbetsklimatet. En jämn könsfördelning skapar bättre samarbeten. Grupper som är i minoritet löper generellt större risk att känna sig utsatta på arbetsplatser, förklarar hon.

Att man satsat mycket på utbildning i exempelvis förhållningssätt och kommunikation med andra människor inom polisen ger också mervärden för själva kåren, menar Ulla-May Skoog. Det kan öka trivseln att diskutera och lära sig mer om den typen av frågor.

Siffrorna som visar på minskningen bygger på antalet anmälningar till Försäkringskassan. År 2003 var det 115 poliser som anmälde arbetssjukdomar på grund av sociala faktorer. Sedan dess har antalet fall minskat för varje år och de helt nya siffrorna visar att 71 poliser anmält arbetssjukdom av psykosocial karaktär år 2008. Eftersom statistiken bygger på anmälningar kan man aldrig vara säker på att minskningen är reell men Börje Bengtsson, statistiker på Arbetsmiljöverket, har svårt att se någon förklaring till att poliser med tiden skulle bli mindre benägna att anmäla sjukdom av det här slaget.

− Vi vet att möjligheten att få ersättning har betydelse, men det har inte gjorts några lagändringar på det här området de senaste åren som skulle kunna påverka anmälningsbenägenheten , resonerar han.

Trots de glädjande resultaten tycker inte Ulla-May Skoog att man ska slå sig till ro utan fortsätta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och även om poliserna fått en allt bättre psykosocial miljö återstår mycket att göra när det gäller exempelvis belastningsrisker. För samtidigt som antalet belastningsskador nästan halverats sedan 2005 om man ser till samhällets alla yrkesgrupper så har den typen av anmälningar inte haft samma positiva utveckling bland poliserna.

− Att det till exempel inte finns uniformer och utrustning anpassade till kvinnliga poliser såhär år 2009 är beklämmande, säger Ulla-May Skoog, men jag tror på en förbättring även inom det området framöver.

Fakta:

Antal anmälda arbetssjukdomar på grund av organisatoriska eller sociala faktorer som stress och mobbning inom polisen:

År : 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Antal: 115 113 75 86 77 71

Antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av belastningsskador inom polisen:

År: 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Antal: 91 101 64 55 55 80

Anna Karin Andersson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst