Annons
Annons

Stor olycksrisk med dålig lastning

19 februari 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Mängder av dåligt surrad last rullar på svenska vägar och orsakar ibland mycket allvarliga olyckor. För få kontrollplatser och ett svagt regelverk försvårar trafikpolisens arbete.Mängder av dåligt surrad last rullar på svenska vägar och orsakar ibland mycket allvarliga olyckor. För få kontrollplatser och ett svagt regelverk försvårar trafikpolisens arbete.

Den fjärde februari genomfördes en kontroll av lastbärare i Värta- och Frihamnen. Polisinspektör Börje Laurin var på plats och de två fordon som han själv granskade fick båda förbud mot fortsatt färd.

– Den ena hade flaket fullt med stålbackar som stod staplade på varandra, helt utan surrning. Det var en gardintrailer och det enda som kunde ta emot om något hände var kapellet och kapellställningen. Den andre trailern var lastad med byggvirke och behövde ett spännband till på varje trave innan han fick köra ut på vägarna.

Säkerhetsrisk för omgivningen

Att last i långtradare och trailers är undermåligt surrad hör till vanligheterna. Vid de kontroller som trafikpolisen regelbundet genomför i hamnar och på väg är både anmärkningar och förbud mot fortsatt färd ofta förekommande. Vanliga brister är fel surrningsteknik, för stor friyta mellan last och framstam och för få och för slitna spännband. Konsekvenserna vid en olycka kan bli mycket allvarliga. Stål, virke eller annat tungt gods som kommer i rörelse utgör en säkerhetsrisk för både chaufför och omgivning.

– För det mesta är det bara last som skadas, men ibland blir det personskador också. Som för några år sedan i Tyskland då en stålbalk vid en häftig inbromsning gick rakt igenom styrhytten och stannade alldeles framför en mötande skolbuss. Vi har också haft ett par dödsolyckor här i Sverige under senare tid på grund av dålig surrning, säger Börje Laurin.

Men trots riskerna har polisen begränsad möjlighet att komma åt problemet. I hamnar får chaufförer inte bötfällas eftersom hamnområdet inte är allmän väg.

– Vi kan bara kräva att bristerna ska åtgärdas innan de får köra vidare. En del gör det, men andra väntar ut oss. Vi kan inte stå och vakta på dem hur länge som helst och efter att vi åkt därifrån så kör de också, säger Börje Laurin.

För få och dåliga trafikplatser

Att inspektera yrkestrafiken längs vägar är också problematiskt. Det råder brist på trafikkontrollplatser i Stockholms län och av de befintliga är det endast ett fåtal som är välplacerade och bra utformade, enligt Börje Laurin.

– Marken i Stockholm är dyr och det kostar en hel del att köpa in sig på kontrollplatser. Vi har en vid Hjulstafickan som vi använt mycket, men den blir vi snart av med.

Bötesbeloppen för dåligt säkrad last ligger på mellan 1 500 kronor och 4000 kronor.

– Det är alldeles för lågt med tanke på de stora skador som en olycka kan medföra, säger Börje Laurin.

Nästan varje månad genomförs en storkontroll i någon Stockholmshamn. Då deltar Polisen tillsammans med flera andra myndigheter som Tullverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Länsstyrelsen, Kustbevakningen, Räddningsverket och Arbetsmiljöverket.

– För oss är dåligt säkrad last en arbetsmiljöfråga och vi kan vända oss till chaufförernas arbetsgivare och kräva att de ska höja säkerheten och kunskapen bland sina anställda, säger

Mikael Roos vid Arbetsmiljöverket. Om de inte gör det kan vi utfärda vite på 50 000 kronor och det brukar få effekt.

Dålig utbildning och pengar ett problem

Han ser främst två orsaker bakom dåligt surrad last: brist på utbildning och kompetens.

– En del utländska chaufförer kör för nästan ingen lön alls, och att köpa ett spännband för 200 kronor är för dem oöverstigligt mycket pengar. Andra har ingen aning om hur de ska räkna ut hur mycket surrning som krävs för en viss last. Det finns en jättestor kunskapsbrist på det här området, både bland svenska och utländska förare, säger Mikael Roos.

Fakta:

Lastkontroll i Nynäshamn

Under två kvartalslånga perioder, 2006 och 2007, kontrollerades lastsäkringen i lastbilar och trailers i Nynäshamn. Av de 360 fordon som granskades 2006 uppvisade 65 procent allvarliga brister. Vid kontrollperioden året efter var motsvarande siffra 45 procent. Arbetsmiljöverket ansvarade för projektet.

Text : Linda Sundgren

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst