Annons
Annons

Nye Europolchefen ännu inte utsedd

23 mars 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Oenighet om vem som ska leda EU:s polisiära byrå när Europol upphör nästa årOenighet om vem som ska leda EU:s polisiära byrå när Europol upphör nästa år

EU:s inrikesministrar möttes på onsdagen 25 februari för att diskutera utnämningen av en ny chef för EU:s polissamarbete – Europol. Det finns nominerade kandidater till jobbet från Storbritannien, Ungern och Spanien.

Den brittiska kandidaten, Bob Wainwright, är chef för landets nationella styrka mot organiserad brottslighet. Han är också chef för Europols kontaktkontor i London och den som enligt diplomatiska källor stöds av de flesta medlemsstaterna.

Även Sverige, som representerades av justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström, föreslog Rob Wainwright. Europols styrelse har nu enhälligt ställt sig bakom Wainwright.

Det krävs dock enighet bakom beslutet bland samtliga medlemsländer och Ungern stödjer envist sin egen kandidat, Ferenc Banfi, som för närvarande leder EU:s gränsskyddsgrupper i Moldavien och Ukraina. Banfi har en professionell bakgrund som polis och chef för FN:s internationella polisstyrkor.

Den tredje kandidaten är Europols biträdande chef Mariano Carrion från Spanien.

Om enighet inte kan nås nu så skjuts beslutet upp till första halvan av april. Det blir i så fall bara någon vecka innan förordnandet för den nuvarande Europolchefen, Max-Peter Ratzel, löper ut.

Europol grundades 1999 för att utveckla samarbetet mellan de nationella polismyndigheterna

Och har inga polisiära befogenheter utan ska ägna sig åt underättelseutbyte och erbjuder hjälp och stöd till medlemsstaterna, särskilt vad gäller organiserad brottslighet som korsar gränserna.

Förra året beslöt emellertid medlemsstaterna, EU-kommissionen och EU-parlamentet att omorganisera Europol till en EU-myndighet för polisiära frågor som ska starta 2010 och lyda under parlamentarisk kontroll. För närvarande rapporter Europol direkt till de 27 medlemsstaterna inrikesministrar.

Europols effektivitet har ifrågasatts. I november 2008 kom en rapport från det brittiska parlamentet som menade att det polisiära underrättelsearbetet över EU-ländernas gränser inte fungerade på grund av misstroende mellan ländernas polismyndigheter och Europol. Ett flertal polismyndigheter är rädda att lämna ifrån sig sekretessbelagd information till Europol eftersom de misstänker att informationen kommer att läcka ut, sade rapporten.

– Endast fem stater laddar in data till det Europols informationssystem. Länder som Storbritannien kan över huvud taget inte ta del av informationen eftersom våra datasystem inte är kompatibla med Europols, sade parlamentsledamoten Michael Jopling när rapporten presenterades i London.

Bill Erlandsson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst