ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Nye Europolchefen ännu inte utsedd

Publicerad 2009-03-24

Aktuellt Oenighet om vem som ska leda EU:s polisiära byrå när Europol upphör nästa år

EU:s inrikesministrar möttes på onsdagen 25 februari för att diskutera utnämningen av en ny chef för EU:s polissamarbete – Europol. Det finns nominerade kandidater till jobbet från Storbritannien, Ungern och Spanien.

Den brittiska kandidaten, Bob Wainwright, är chef för landets nationella styrka mot organiserad brottslighet. Han är också chef för Europols kontaktkontor i London och den som enligt diplomatiska källor stöds av de flesta medlemsstaterna.

Även Sverige, som representerades av justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström, föreslog Rob Wainwright. Europols styrelse har nu enhälligt ställt sig bakom Wainwright.

Det krävs dock enighet bakom beslutet bland samtliga medlemsländer och Ungern stödjer envist sin egen kandidat, Ferenc Banfi, som för närvarande leder EU:s gränsskyddsgrupper i Moldavien och Ukraina. Banfi har en professionell bakgrund som polis och chef för FN:s internationella polisstyrkor.

Den tredje kandidaten är Europols biträdande chef Mariano Carrion från Spanien.

Om enighet inte kan nås nu så skjuts beslutet upp till första halvan av april. Det blir i så fall bara någon vecka innan förordnandet för den nuvarande Europolchefen, Max-Peter Ratzel, löper ut.

Europol grundades 1999 för att utveckla samarbetet mellan de nationella polismyndigheterna

Och har inga polisiära befogenheter utan ska ägna sig åt underättelseutbyte och erbjuder hjälp och stöd till medlemsstaterna, särskilt vad gäller organiserad brottslighet som korsar gränserna.

Förra året beslöt emellertid medlemsstaterna, EU-kommissionen och EU-parlamentet att omorganisera Europol till en EU-myndighet för polisiära frågor som ska starta 2010 och lyda under parlamentarisk kontroll. För närvarande rapporter Europol direkt till de 27 medlemsstaterna inrikesministrar.

Europols effektivitet har ifrågasatts. I november 2008 kom en rapport från det brittiska parlamentet som menade att det polisiära underrättelsearbetet över EU-ländernas gränser inte fungerade på grund av misstroende mellan ländernas polismyndigheter och Europol. Ett flertal polismyndigheter är rädda att lämna ifrån sig sekretessbelagd information till Europol eftersom de misstänker att informationen kommer att läcka ut, sade rapporten.

– Endast fem stater laddar in data till det Europols informationssystem. Länder som Storbritannien kan över huvud taget inte ta del av informationen eftersom våra datasystem inte är kompatibla med Europols, sade parlamentsledamoten Michael Jopling när rapporten presenterades i London.

Bill Erlandsson