Annons
Annons

Polisen välkomnar nytt verktyg mot diskriminering

25 mars 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Stockholmspolisen har testat ett nytt verktyg mot diskriminering, ”Växthuset”, framtaget av de tre tidigare ombudsmännen JämO, HomO, DO och Handisam. Nu ansvarar nya DO för verktyget, en tryckt husmodell av en arbetsplats där problem utifrån diskrimineringsgrunderna kan kartläggas.

– ”Växthuset” är ett utmärkt komplement till vårt värdegrundsarbete och en bra modell för diskussioner om arbetsmiljöfrågor och diskriminering. Materialet kan användas i alla våra verksamheter. Arbetet är extra viktigt nu med tanke på den senaste tidens debatt om kränkande åsikter hos vissa poliser, säger Christer Degsell, koordinator för värdegrundsarbete på Polismyndigheten i Stockholms län, och med i testgruppen den 16 oktober 2008.
Gruppen på cirka 20 personer bestod av HR- och utbildningsansvariga samt polis- och civilanställda. Ombudsmännen presenterade den då kommande nya diskrimineringslagstiftningen. Därefter jobbade de och polisens grupp tillsammans med ”Växthuset”.
– Vi fyllde på modellen med lokaler från vår verksamhet där grogrunder för kränkning kan äga rum. Konceptet är spännande och man utgår från olika situationer i en fysisk miljö. Ett antal olika perspektiv utifrån diskrimineringsgrunderna kom fram med hjälp av textbrickor. Vi hade väldigt roligt under arbetet, och vi lade även till garage och bilar eftersom stora grupper hos oss har radiobilen som arbetsrum, säger Christer Degsell.

Eva Nikell, projektledare för ”Växthuset” på nya DO berättar att idén startade ifrån ett EU-program för att motverka diskriminering på bred front, och att DO fått 3 miljoner kronor av EU i projektstöd. Nu pågår justeringar och förbättringar av modellen, och under våren startar produktionsfasen. Under hösten ska ”Växthuset” marknadsföras via sex regionala konferenser eller seminarier.

– Syftet med det regionala greppet i spridningsarbetet är också att bygga nätverk för ett långsiktigt och gemensamt samarbete mot diskriminering, säger hon.

Fakta
JämO: s husmodell är utgångspunkten för det utvecklingsarbete som projektgruppen för ”Växthuset”, de tre ombudsmännen JämO, HomO, DO samt Handisam har arbetat med under 2008. Avsikten var att hitta en ny och attraktiv metod för kartläggning av diskriminering och som bidrar till likabehandling i arbetslivet.

Projektgruppen har under 2008 utvecklat ett sådant verktyg utifrån de sju diskrimineringsgrunderna som började gälla från den 1 januari 2009: Kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder.

Källa: Nya DO

Suzanne Vikström

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst