Annons
Annons

Poliser bort från RPS

3 mars 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisens dåliga ekonomi får även effekter på Rikspolisstyrelsen. Många av de poliser som har arbetat på tidsbegränsade anställningar får inte sina uppdrag förlängda. Och en orsak är att man måste spara pengar.Polisens dåliga ekonomi får även effekter på Rikspolisstyrelsen. Många av de poliser som har arbetat på tidsbegränsade anställningar får inte sina uppdrag förlängda. Och en orsak är att man måste spara pengar.

Det råder anställningsstopp på RPS, och det innebär också att alla eventuella förlängningar av förordnanden måste godkännas av överdirektören. På Polisavdelningen, där en majoritet av de omkring 110 anställda är poliser, får det nu till följd att varje gång en tidsbegränsad anställning eller projekt är slut, gör man en prövning om just den kompetensen fortfarande behövs.

– I förlängningen kommer vi att bli färre. Men det kommer att ske under lugna och ordnade former. Om vi har möjlighet att krympa vår kostym genom att inte ta in nya korttidsanställningar så är det ett sätt att hantera detta på. Men det måste hela tiden vägas mot att vi måste klara vi vår kompetens och vårt uppdrag att bistå polismyndigheterna, säger Ulrika Herbst, som är avdelningschef på Polisavdelningen.

Bland de anställda på Polisavdelningen finns det dock en oro för vad som ska hända med avdelningens kompetens. Många har arbetat länge och har både kunskaper från arbetet på avdelningen och utifrån myndigheterna. Men Ulrika Herbst försäkrar att det inte är någon risk att man ska tappa kompetens eller att verksamheten ska bli lidande. Det är viktigare än anställningsformen.

– Jag förstår att det här skapar en viss oro, men på sikt ska det här leda till att vi ska vara väl rustade att möta de krav som ställs på oss. Polisavdelningen är speciell, vi behöver både djupet som många medarbetare har och den färska kompetensen från myndigheterna.

Hur många medarbetare det handlar om, eller hur många anställda Polisavdelningen ska ha i framtiden, går inte att säga. Och som svar på frågan om det här handlar mest om att spara pengar eller att förändra kompetensen på avdelningen, säger Ulrika Herbst att det är en blandning:

– Verksamhet och ekonomi hör ihop. Det är svårt att ha en bra verksamhet om inte ekonomin är i balans.

Även på Polishögskolan i Solna ser man över hur många inlånade poliser som behövs. Där handlar det framförallt om lärare till vidareutbildningarna. I budgeten för första halvåret finns inga vidareutbildningar inplanerade, men just nu används de poliserna som lärare på grundutbildningen istället.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst