Annons
Annons

Nya uppgifter om hot och våld mot poliser

6 april 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det blir allt vanligare att poliser utsätts för hot och våld. Det visar en färsk rapport från Polisförbundet. Bilden förstärks av en ny undersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå).Det blir allt vanligare att poliser utsätts för hot och våld. Det visar en färsk rapport från Polisförbundet. Bilden förstärks av en ny undersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Fyra av tio poliser utsattes för hot eller våld under förra året, visar Polisförbundets undersökning. Det är en kraftig ökning jämfört med 2007, då drygt en fjärdedel av poliserna svarade att de hade blivit utsatta. När det gäller hot, våld och trakasserier från den organiserade brottsligheten, så har åtta procent av poliserna blivit utsatta. Det är nästan exakt samma resultat som i undersökningen från Brå – där omkring sju procent av poliserna uppger att de har blivit utsatta för någon form av negativ påverkan från organiserat kriminella.

– Resultaten från de här två undersökningarna är samstämmiga och måste tas på allvar. Våld och hot på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

Och ju mer polisen trappar upp kampen mot den organiserade brottsligheten, desto mer omfattande blir hotbilden mot enskilda poliser. Det vanligaste är att poliserna blir trakasserade av de kriminella på olika sätt, men att det inte begås någon kriminell handling, visar rapporten från Brå. Det handlar ofta om subtila antydningar, som att man känner till var barnen går på dagis, eller att de kriminella fotograferar och kartlägger poliser.

– Det här har vi känt till och vi lever med ett ökat hot. Vi ska inte förstora problemet, men det är väldigt besvärande för dem som är utsatta. Och det är viktigt att agera snabbt, trakasserier är ofta början till brottslighet, säger rikspolischef Bengt Svenson.

Jan Karlsen menar att det är oerhört viktigt att Polisen som arbetsgivare ser till att poliserna kan känna sig trygga på jobbet. Framförallt är det viktigt att de olika polismyndigheterna tar problemen på lika stort allvar. Förbundet har till exempel länge efterlyst nationella riktlinjer för hur säkerhetsarbetet ska gå till, något som nu är på gång.

– Jag blir glad för varje steg som tas i den här riktningen. För en uppgiven polis som inte känner stöd är inte någon bra polis. Det här är allvarliga problem, både för individen och för samhället, säger Jan Karlsen.

Undersökningarna finns på www.polisforbundet.se och www.bra.se

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst