Annons
Annons

EU-val – vadå?

19 maj 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det är bara en dryg vecka kvar till det största val som svenskar någonsin har kunnat delta i. Polistidningen kollar in valet till Europaparlamentet och försöker reda ut varför du som polis i Sverige ska rösta i ett val på europanivå.Det är bara en dryg vecka kvar till det största val som svenskar någonsin har kunnat delta i. Polistidningen kollar in valet till Europaparlamentet och försöker reda ut varför du som polis i Sverige ska rösta i ett val på europanivå.

I många EU-länder, till exempel i Sverige, är intresset för valet till parlamentet lågt. Opinionsundersökningar visar att bara ungefär var tredje röstberättigad svensk tänker rösta i valet. Och ungefär så ser det ut överlag. Förra gången det var val (2004) var deltagandet i hela EU 45,5 procent. Inför årets val visar opinionsundersökningar att bara 34 procent av EU:s röstberättigade tänker rösta.

En anledning till att valdeltagandet är så lågt kan vara att många uppfattar det som att besluten som fattas i parlamentet i Strasbourg, Bryssel och Luxemburg ändå inte har någon betydelse på hemmaplan. Men faktum är att parlamentets beslut kan spela stor roll för hur du som polis har det på jobbet. Ett sådant exempel är arbetstidsdirektivet, som parlamentet har varit med och godkänt. Det är arbetstidsdirektivet som reglerar att alla anställda numera måste ha minst elva timmars dyngsvila.

Arbetsmiljön kan påverkas

Ett annat direktiv som parlamentet är med och fattar beslut om är hälsodirektivet. Det kan också få direkt påverkan på arbetsmiljön för svenska poliser, i och med att det exempelvis reglerar farliga transporter och vilket inflytande fackliga representanter ska ha.

Parlamentet är också med och beslutar om EU:s budget, som från och med nästa år även kommer att omfatta den europeiska polisorganisationen Europol. Europol får starkare status i det brottsbekämpande arbetet inom EU när det får status som EU-myndighet 2010. I och med att parlamentet fattar beslut om budgeten så har alltså parlamentarikerna även inflytande över verksamheten som Europol bedriver.

Om Lissabonfördraget (EU:s nya, omdiskuterade ”grundlag”) börjar gälla under den kommande mandatperioden så förändras parlamentets roll i EU. När det gäller frågor som exempelvis rör polissamarbete har parlamentet idag enbart rätt att yttra sig. När, eller om, Lissabonfördraget blir verklighet får parlamentet rätt att fatta beslut om dessa frågor tillsammans med rådet.

Parlamentet viktigt för facket

Det europeiska polisfacket, Eurocop, arbetar med polisfackliga frågor på europanivå. Just nu driver organisationen flera frågor som man vill få upp på den europeiska dagordningen, där även Europaparlamentet är en viktig aktör.

– Vi vill till exempel att det ska bli enklare för poliser från olika länder att utbyta information. När vi har ett öppet Europa där folk kan förflytta sig utan gränser, då måste polis i olika delar kunna lita på varandra och ta ett gemensamt ansvar för säkerheten. Vi tycker också att det är viktigt att EU kommer fram till gemensamma minimistandarder för till exempel utrustning och utbildning för poliser i de olika medlemsstaterna, säger Jan Velleman, kanslichef på Eurocop.

Rubrik: Stora skillnader mellan blocken


Socialdemokrater och borgerliga kandidater till Europaparlamentet är mer positiva till ett utökat polissamarbete inom EU än vänsterpartister och miljöpartister. Det visar en undersökning som Polisförbundet har låtit opinionsföretaget Exquiro göra. De tio främsta kandidaterna på riksdagspartiernas EU-valsedlar fick svara på ett antal frågor.

Här redovisar vi ett urval av svaren. Hela rapporten går att läsa på www.polisforbundet.se.


  • Bör polissamarbetet över gränserna fördjupas, vara ungefär som idag, upphöra delvis eller upphöra helt och hållet?

C Fp Kd Mp M S V

Fördjupas 63 100 70 11 80 90 40

Vara ungefär

som idag 38 0 30 56 20 10 30

Upphöra

delvis 0 0 0 22 0 0 10

Upphöra

helt 0 0 0 0 0 0 10

Vet ej 0 0 0 11 0 0 10


  • Inställning till utveckling emot att allt mer information kring misstänkta brottslingar delas mellan EU:s nationella polismyndigheter:

C Fp Kd Mp M S V

Positiv 88 89 100 11 100 90 40

Negativ 0 0 0 78 0 0 60

Vet ej 13 11 0 11 0 10 0


  • Inställning till att EU framöver ska ges större mandat när det gäller att bekämpa narkotika i hela Unionen:

C Fp Kd Mp M S V

Positiv 100 100 100 60 80 100 50

Negativ 0 0 0 20 0 0 50

Vet ej 20 20


  • Anser du att straffharmonisering inom EU bör gälla för fler eller färre brott än idag eller bör det vara som idag?

C Fp Kd Mp M S V

Fler 38 89 80 10 33 100 0

Färre 13 0 0 60 11 0 80

Som nu 50 11 20 30 22 0 20

Vet ej 33

 4 fakta om Europaparlamentet:

– Europaparlamentet är världens största parlamentariska församling och EU:s enda direkt folkvalda institution.

– Parlamentet har 736 ledamöter, 18 av dessa kommer från Sverige. Sammanlagt är 375 miljoner européer från 27 medlemsstater röstberättigade i årets val, som hålls den 4-7 juni.

– Det är Europaparlamentet och rådet som tillsammans beslutar om EU:s lagstiftning efter förslag från Europeiska kommissionen, och p arlamentet har en rådgivande funktion i de flesta övriga frågor. Parlamentet har också till uppgift att granska kommissionen och kan även avsätta kommissionen under pågående mandatperiod.

– Europaparlamentet har sitt säte i Strasbourg i Frankriken, men sammanträder också i Bryssel och Luxemburg.

Länktips:

www.europarl.se – Europaparlamentets egen hemsida på svenska

www.europaportalen.se – Fackets och näringslivets gemensamma EU-portal

www.eurocop-police.org – Det europeiska polisförbundet Eurocops hemsida

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst