Ställ upp för polisen!

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

" För demokratins skull måste polisen då anlitas – de är tillsatta för att skydda våra liv och egendom. Om nu ett eller annat olämpligt ord i stridens hetta råkar komma från en polismans mun, så är väl det inte det något att riva upp himmel och jord för?"" För demokratins skull måste polisen då anlitas – de är tillsatta för att skydda våra liv och egendom. Om nu ett eller annat olämpligt ord i stridens hetta råkar komma från en polismans mun, så är väl det inte det något att riva upp himmel och jord för?"

För några år sedan genomfördes en demonstration i Malmö. Demonstranterna uppträdde med nerdragna rånarluvor och dolde sina ansikten. I händerna höll de slagverktyg och så satte de sig till motvärn mot en polisstyrka. Främst i demonstrationståget stod en riksdagsledamot, vilken agerade olämpligt genom att häva ur sig otidigheter mot polismännen. Ordvalet stod mer än väl i klass med vad Rosengårds polismän sedermera blev uppmärksammade för. Politikerns uppträdande ledde slutligen till att han blev omhändertagen och förd från platsen. Under starkt motstånd från demonstranterna, använde en polisman ett könsord till en tös, som inte hade hörsammat hans uppmaningar. En annan polisman hade av för signaturen okänd anledning brukat knytnäven mot en demonstrants mellangärde. Vem vet varför? Kanske var det en reflexrörelse efter att ha blivit spottad i ansiktet med en snor och/eller snusloska? Demonstrationen uppmärksammades i press, radio och TV, varpå allmänhet, politiker och myndighetspersoner av skilda slag samfällt reste sig upp och uttryckte sin harm över polisens agerande.

Alla hade tydligen glömt att polismännen var kallade dit för att utföra en arbetsinsats – enligt gällande bestämmelser, beslutade av Sveriges riksdag. Om nu inte alla begriper detta, borde väl i rimlighetens namn våra lagstiftande politiker ha så mycket civilkurage att de kan förklara för okunniga, vad som måste ske vid oroligheter av nämnda slag. För demokratins skull måste polisen då anlitas – de är tillsatta för att skydda våra liv och egendom. Om nu ett eller annat olämpligt ord i stridens hetta råkar komma från en polismans mun, så är väl det inte det något att riva upp himmel och jord för? Istället vill man åtala polismännen! Men betänk – finns det inga regler för hur en riksdagsledamot får bete sig?

Efter de senaste händelserna i Rosengård satte drevet igång på nytt. Det var naturligtvis olyckligt att ljudet från filminspelningen blivit påkopplad, och dessutom ytterst olämpligt att uttala sig på refererat sätt. Men trots detta borde ändå alla förstå, att polisen dagligen arbetar under ytterst svåra och pressande situationer. De kallas själva för både det ena och andra, vilket säkert bidrar till att ett internt språkbruk kan avvika från det normala, trots polismännens goda skolutbildning. Är det då något att gnälla över om en polis under hetsig yrkesutövning råkat säga ett könsord eller slagit knytnäven mot en drummel. Det är ändå bagateller mot att få kastat gatstenar mot sig eller utsättas för beskjutning, bli skadad eller dödad!

Riksdagsmän, myndighetspersoner av olika sort borde skaffa sig information om polisyrket för att se och lära känna under vilka svårigheter polismännen arbetar. Gärna genom ?arbetsplatsbesök” under upplopp och liknande tillfällen. Det finns säkert passande skyddshjälmar att tillgå – och alla är försedda med nummerbeteckningar. Genom dessa upplevelser får jurister och andra befattningshavare god kunskap. Sedan behöver ingen längre sitta och fundera i månader på frågan om en polisman fattat rätt beslut efter någon sekunds betänketid i en hastigt uppkommen, pressad situation.

Rune Skarvik f .d. krinsp

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst