Annons

Annons

“Poliser tillför värdefull kompetens”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det går inte att skilja ut yrken som inte ska få sitta i olika politiska organ. Det säger Jan Turvall som är expert på kommunalrätt vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet, angående det aktuella ärendet med poliser som inte får sitta i socialnämnder.Det går inte att skilja ut yrken som inte ska få sitta i olika politiska organ. Det säger Jan Turvall som är expert på kommunalrätt vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet, angående det aktuella ärendet med poliser som inte får sitta i socialnämnder.

Lektor Jan Turvall ställer sig mycket frågande till polismyndighetens och Arbetsgivarverkets inställning att poliser inte bör få sitta i socialnämnder.

– Det finns ingenting i lagstiftningen som säger att någon yrkesgrupp inte ska få sitta i fullmäktige eller vissa nämnder. Däremot är det klart att en polis kan hamna i en situation där han eller hon kan vara jävig. Men det kan hända för vilken yrkesgrupp som helst, och då är det bara att man inte deltar i just det beslutet.

Jan Turvall tycker tvärtom att det är viktigt att poliser sitter just i socialnämnder.

– Det är bara värdefullt att olika grupper deltar i det politiska arbetet. Och när det gäller poliser så har de ju specialkunskaper i sociala frågor och tillför värdefull kompetens när de sitter i en socialnämnd.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser