Annons
Annons

Representantskapet inlett

14 september 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nästa år blir ett viktigt år – både valrörelse och avtalsrörelse. För att Polisförbundet ska nå framgångar i avtalsrörelsen krävs enighet och att alla sluter upp bakom demokratiskt fattade beslut. Det sa ordförande Jan Karlsen när han inledde Polisförbundets representantskap 2009.Nästa år blir ett viktigt år – både valrörelse och avtalsrörelse. För att Polisförbundet ska nå framgångar i avtalsrörelsen krävs enighet och att alla sluter upp bakom demokratiskt fattade beslut. Det sa ordförande Jan Karlsen när han inledde Polisförbundets representantskap 2009.

– Ett starkt och enat förbund kan nå större framgång i tider av ekonomisk oro, sa Jan Karlsen till de 128 ombuden på årets representantskap, som just nu äger rum i Piteå.

Jan Karlsen lyfte också frågan om polisernas löner. Han betonade behovet av en nationell lönepolitik. De löneskillnader som finns ska vara begripliga och gå att förklara, och lönerna får inte sättas godtyckligt.

Att polisorganisationen kommer att förändras och gå mot en enda polismyndighet är politikerna enade om. Men hur det ska se ut är inte klart än och där syns inte mycket enighet mellan de olika politiska partierna. Jan Karlsen efterlyste en nationell polispolitik, där politikerna har längre fokus än idag.

– Brottsbekämpning är en så viktig fråga att man faktiskt borde kunna enas över partigränserna. Trots allt så är nog alla överens om att tryggheten ska öka samtidigt som fler brott klaras upp. Perspektivet borde sträcka sig långt bortom en mandatperiod på fyra år.

Rikspolischef Bengt Svenson, som var gästtalare, tog också upp de förändringar som polisen står inför. Han poängterade att förutsättningarna för polisen sällan har varit så bra som nu, med 20 000 poliser, samtidigt som statsmakterna är tydliga med att kräva resultat.

– Vi måste kunna redogöra för våra resultat, vi har ögonen på oss. Det är inte fråga om någon pinnjakt. Det är inte så att vi mäter för att jäklas, eller för att vi inte bryr oss om kvalitén. Tvärtom så är det för att höja kvalitén som det är viktigt att mäta det vi gör.

Bengt Svenson sa också att Polisförbundet har en viktig roll i diskussionen om polisens framtid.

– Det här är frågor där jag som arbetsgivare och ni som arbetstagarorganisation kan ha olika syn. Men ni gör stor nytta med era kunskaper och erfarenheter. En del av de diskussioner ni kommer att föra här kommer att vara mycket viktiga.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst