Annons
Annons

Förhandlare på uppdrag
i hela världen

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Kidnappningar, utpressning och gisslansituationer hör till det som NI:s förhandlare arbetar med. Samtidigt lär de upp kollegor i övriga landet.Kidnappningar, utpressning och gisslansituationer hör till det som NI:s förhandlare arbetar med. Samtidigt lär de upp kollegor i övriga landet.

Det är Nationella insatsstyrkan som utbildar förhandlare i Sverige. Ungefär 130 poliser har genomgått utbildningen och sedan återvänt till sina respektive myndigheter. Den första kullen blev färdig 1997 i samarbete med FBI.

Samtidigt har NI en egen resurs i form av tre förhandlare som är en integrerad del av styrkans spetskompetens. Staffan är en av dem.

– Jag har alltid tyckt att det är intressant med samspelet mellan människor. Ibland känner jag att ordet förhandla ligger oss lite till last. Egentligen handlar det om att påverka andra så att de förändrar sitt beteende, säger Staffan.

Han understryker att det finns ett starkt samband mellan de taktiska insatser som hans kollegor genomför och förhandlingarna som han själv ansvarar för. Förra året deltog svenska förhandlare i 310 ärenden varav nästan alla avslutades utan personskador.

Ibland uppmärksammas fallen av media – situationen då Sibachefen Fabian Bengtsson kidnappades är ett exempel på detta. Vad som är mindre känt är att svenska förhandlare i allra högsta grad är internationellt verksamma. På en vägg i NI:s lokaler hänger en karta full med nålar. Många av nålarna markerar platser som få turister eller vanliga resenärer åker till. Det rör sig om världens farligaste städer i länder där krig och våld är en del av vardagen.

– Det är vanligare än de flesta tror att svenskar kidnappas utomlands. Då kopplas NI:s förhandlare in per automatik.

Fallen hanteras som all misstänkt grov brottslighet. En förundersökning inleds, svenska förhandlare skickas ibland till platsen och kontakt upprättas med myndigheterna i det aktuella landet. Ett av de senaste exemplen på detta är fallet med en äldre svensk man som kidnappades i Colombia och nu är frisläppt.

– Förhandling är en global verksamhet och fungerar ungefär likadant överallt med vissa kulturella skillnader, säger Staffan och fortsätter:

– USA och Storbritannien var tidigt ute men idag står sig Sverige mycket bra vid en jämförelse med dessa två och övriga förhandlarorganisationer runt om i världen.

Empati och rutin fäller avgörandet

En framgångsrik förhandlare måste vara empatisk, kunna arbeta i grupp, vara polis och gärna ha några års erfarenhet av yrket.

– Vi använder aldrig psykologer som förhandlare eftersom det inte finns något vårdinslag när vi jobbar. Däremot anlitas psykologer och beteendevetare som sakkunniga under ärenden och utbildning.

En annan nödvändig egenskap är att kunna skilja på sak och person. Förhandlaren måste kunna sätta sig in i en persons förhållanden oavsett dennes handlingar.

– Även om jag tycker att det är en vedervärdig individ behöver jag förstå hans eller hennes situation.

Men alla förhandlare arbetar inte nödvändigtvis med all sorts problematik. En uppgift för en koordinator under en insats är att bedöma vilken förhandlare som är lämpligast i varje enskild situation.

– Någon kan vara vass på grova brottslingar och någon annan på suicidesituationer. Min uppgift är att få ut det bästa av teamet, säger Staffan.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser