Annons

Annons

Påbörjat arbete för nya avtal

7 oktober 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Om ett år går det centrala avtalet om löner och anställningsvillkor ut. Det innebär att det är hög tid att sparka igång avtalsrörelsen för 2010.Om ett år går det centrala avtalet om löner och anställningsvillkor ut. Det innebär att det är hög tid att sparka igång avtalsrörelsen för 2010.

De första stegen i avtalsrörelsen är redan tagna. Den interna förhandlingsorganisationen är planerad, tidsplaner diskuteras och arbetsgrupper har satts samman. Arbetsgrupperna ska till exempel utvärdera förra avtalsrörelsen, arbeta med partsrelationer, kommunikation och analysera ekonomi och politik.

– Just nu analyserar vi dessutom konsekvenserna av de bifallna motioner från representantskapet, som har direkt påverkan på avtalsarbetet. Det gäller framförallt de motioner som behandlar arbetstidsavtalet, säger Jan Wallin förhandlingschef vid Polisförbundet.

Polisförbundet har också påbörjat samtal med ST och Officersförbundet, för att få fram yrkanden till det centrala avtalet med Arbetsgivarverket. Det centrala avtalet utgör sedan grunden för de lokala förhandlingarna med arbetsgivaren, i vårt fall RPS. Det i sin tur ger ramar och anvisningar för förhandlingarna ute på myndigheterna.

– Vis av erfarenhet från förra avtalsrörelsen ska vi göra en än bättre förankring hos medlemmarna under denna avtalsrörelse. Det kommer bland annat att ske genom ett antal avtalsråd och ordföranderåd under våren och hösten, säger Jan Wallin.

Yrkandena till de centrala förhandlingarna ska vara inlämnade i juni 2010. Förhoppningsvis kommer avtalet sedan vara klart till hösten. Samtidigt som det centrala avtalet förhandlas pågår diskussioner med RPS. Att diskutera på lokal nivå redan i ett tidigt skede är viktigt för att inte de lokala förhandlingarna ska dra ut på tiden.

Hur ser du på nästa avtalsrörelse?

– Vi måste ha realistiska förväntningar på avtalsrörelsen utifrån det ekonomiska läget, men också utifrån de förväntningar som kan skapas genom bifallna motioner.

När får medlemmarna sina nya löner?

– I bästa fall börjar de lokal-lokala förhandlingarna ute i polismyndigheterna under våren 2011. Men man ska komma ihåg att flera myndigheter ännu inte har avslutat revisionstillfället för första oktober 2008, så vissa medlemmar väntar fortfarande på dessa pengar. Sedan är det revisionstillfället för januari 2010, som också går på innevarande avtal.

Fakta:

– Det är tre steg i avtalsrörelsen: Det är det centrala avtalet, det lokala mellan RPS och Polisförbundet centralt och sedan de lokal-lokala avtalen mellan myndigheterna och förbundsområdena. Det är där som medlemmarnas löner slutligen blir satta.

– Det nuvarande avtalet går ut sista september 2010.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst