Annons
Annons

Aspiranter får otillåtna frågor

19 januari 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vid många aspirantintervjuer får studenterna frågor om hur de har rangordnat myndigheten, även om denna fråga inte får ställas. De pressas också att tacka ja eller nej till erbjudanden om aspiranttjänst i förtid.Vid många aspirantintervjuer får studenterna frågor om hur de har rangordnat myndigheten, även om denna fråga inte får ställas. De pressas också att tacka ja eller nej till erbjudanden om aspiranttjänst i förtid.

Myndigheternas antagningsförfarande är en het fråga just nu, säger Polisförbundets studerandeombudsmänn Pa Foon och Andreas Isaksson. Tidigare rangordnade studenterna myndigheterna redan på ansökningsblanketten, men i och med nya direktiv från RPS är detta borta. Syftet med förändringen är att skapa en jämnare och mer rättvis uttagning av aspiranter. En uttagning som baseras på kvalifikationer, inte på var man vill tjänstgöra. Att studenterna trots detta får frågor om hur de rangordnar de enskilda myndigheterna, ser studerandeombudsmännen som något mycket negativt.

– De enskilda studenterna vet inte alltid vad som gäller, de tror att myndigheterna gör rätt, säger Andreas Isaksson.

– Det är obehagligt för dem att lägga korten på bordet, säger Pa Foon. Antingen får de ljuga, eller helt enkelt säga att de har rangordnat någon annan ort högre och riskera att inte få någon aspirantplats.

– Frågan ska inte ens komma upp enligt det system som gäller nu, säger Andreas Isaksson.

Ombudsmännen har nu gjort en undersökning, tillsammans med de tre ordförandena för polisstudenterna, för att se hur stort problemet är. Det visade sig att 19 myndigheter av 21 ställt frågan direkt eller indirekt vid en eller flera intervjutillfällen.

När sedan studenterna väl blir erbjudna sina aspirantplatser uppstår nästa problem. I flera fall har studenterna fått sina erbjudanden per telefon, med anmodan om att svara långt före utsatt datum eller till och med omgående. Detta trots att det finns klart reglerat att både erbjudanden och svarsbesked ska lämnas skriftligt, under den tidsperiod som angivits av RPS då platserna utlystes.

– I vissa fall vill de ha svar redan innan studenterna har gjort alla intervjuer klart. De sökande måste ha rätt att få samtliga erbjudanden innan de väljer. De ska inte känna sig tvingade att svara i förtid, säger Pa Foon.

Nu förs en diskussion med HR-avdelningen på RPS för att rätta till problemet.

– Det är helt oacceptabelt att polismyndigheterna utnyttjar studenternas utsatthet på det här sättet, säger Andreas Isaksson.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst