Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Studerandeförbundsområde Umeå. Studenterna i norr jobbar aktivt för att få till en ändring i akutsjukvårdskursen. De vill också att kursarna ska vara försiktiga med hur de använder nätet, eftersom det kan påverka deras framtida arbetsliv. Men mest oroar de sig för livet efter skolan, som ansökan till aspiranten och provanställning.Studerandeförbundsområde Umeå. Studenterna i norr jobbar aktivt för att få till en ändring i akutsjukvårdskursen. De vill också att kursarna ska vara försiktiga med hur de använder nätet, eftersom det kan påverka deras framtida arbetsliv. Men mest oroar de sig för livet efter skolan, som ansökan till aspiranten och provanställning.

I Umeå, precis som på andra håll i landet, följer studenterna frågan om provanställning av polisaspiranter med stort intresse och oro. Några studenter är inte så bekymrade, eftersom de tror att de ändå får fast anställning efter provanställningen. De ser den mest som ännu en utgallring av icke lämpliga blivande kollegor. De flesta tycker dock att det är illa att ha ytterligare prövotid, när aspiranten väl är över. David Sund, vice ordförande i Umeå, tycker att det känns bra att veta att förbundet jobbar aktivt med frågan.

– Efter aspiranten har man testats tillräckligt, det är dåligt att dessutom bli provanställd.

Vilka andra frågor är viktiga för studenterna just nu?

– Att det är oklart med ansökan till aspiranten. När vi intervjuas frågar myndigheterna om hur vi rangordnat myndigheterna och de tar de som rangordnat dem högst. Det kanske inte är de som är de bäst lämpade.

Vilka frågor driver ni i Umeå just nu?

– Det har varit mycket klagomål på kursen i akutsjukvård. Därför driver vi på om förändringar. Vi vill att den ska bli mer polisiärt inriktad och mindre allmän. Vi vill ha mer ”först på platsen utbildning”, för att klara av att vara först vid till exempel en överdos eller en trafikolycka.

– En annan sak som vi har jobbat med, och är stolta över, är att vi var med och tog fram foldern för policy vid internetanvändning för studenter och polisanställda. Syftet är ju att hjälpa, men också lite som pekpinne. Det kan ju till exempel bli svårt att få vissa jobb om man har exponerat sig för mycket på nätet. Fler har tagit till sig detta och håller sig mer anonyma nu.

Hur ser ni på neddragningarna på polisutbildningen?
– Vi ser inte neddragningen som något större problem, eftersom det inte är bra om vi är för många.

Samarbetar ni med de andra polisstudenterna?
– Ja, vi skickar protokoll till och från varandra. Varje möte har vi en stående punkt där vi har information från Växjö och Solna. Vi jobbar för samma sak.

Samarbetar ni med andra studenter på universitetet?
– Nej. Vi har nån timme med juriststudenterna, men det är allt.

Är du nöjd med valet av studieort?
– Ja, jag är glad att jag valde Umeå. Allt är så nära och utbildningen här är bra.

Varför är det viktigt att engagera sig studentfackligt?
– Personligen ville jag ha koll på vart yrket är på väg innan jag ger mig in i det. Även om man kanske inte kan göra så mycket åt det. Men det är klart att vi kan påverka. På representantskapet till exempel har vi ett relativt stort mandat. Dessutom är det en bra merit och erfarenhet när man söker jobb. Det är definitivt nått som kommer med på meritlistan.

Kommer du att fortsätta att jobba fackligt efter studietiden? – Arbetet och studietiden är två skilda världar. Jag vet inte om jag kommer att jobba fackligt senare. Det får vi se då.
Faktaruta:

Namn: David Sund

Ålder: 23

Arbetsplats: Studerande

Fackligt uppdrag: Vice ordförande

Fakta studerandeföreningen Umeå

Antal medlemmar: 366

Förtroendevalda: 9

Ordförande: Ida Nilsson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser