Annons
Annons

Missnöjda instruktörer beordras till arbete

24 januari 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Instruktörerna på utryckningsförarutbildningen i Västra Götaland måste sedan i höstas jobba mer med sämre ersättning än tidigare. Nu har de fått nog och vill inte längre ställa upp på de nya villkoren. Men arbetsgivaren hävdar att de är skyldiga att utföra sitt uppdrag.Instruktörerna på utryckningsförarutbildningen i Västra Götaland måste sedan i höstas jobba mer med sämre ersättning än tidigare. Nu har de fått nog och vill inte längre ställa upp på de nya villkoren. Men arbetsgivaren hävdar att de är skyldiga att utföra sitt uppdrag.

Det var i höstas som samtliga 37 instruktörer på de så kallade ryckarkurserna hos Polisen i Västra Götaland bestämde sig för att avsäga sig sina uppdrag. De tycker att förutsättningarna för uppdraget har blivit så dåliga att det inte längre är lönt att ställa upp på arbetsgivarens villkor.

– Vi får inte tillräcklig ekonomisk ersättning för det arbete vi utför. Det gör att vi förlorar pengar på att jobba som instruktörer, i förhållande till om vi stannat kvar på våra egna tjänster. Det är inte acceptabelt, säger Bertil Svennemar som är en av instruktörerna.

Till vardags är Bertil Svennemar stationerad hos närpolisen i Kortedala i Göteborg, där han arbetar med trafik. Några gånger om året brukar han ställa upp som instruktör på kurserna i utryckningskörning. Ett viktigt, men också farligt uppdrag.

– Man kan säga att vi som instruktörer sitter på myndighetens kanske farligaste stol, till höger om en ganska oerfaren bilförare. En polis som i varje fall inte har kört så fort lagligt tidigare. Självfallet ska vi i inte gå back ekonomiskt på att utsätta oss för den risken.

Försämringarna det handlar om är dels ett borttaget funktionstillägg på 300 kronor per dag. Det togs bort utan att instruktörerna fått någon information om det i förväg. Istället får de nu enbart ett instruktörstillägg. Men det är bara 114 kronor om dagen. En annan försämring är arbetstiden – när kurserna genomförs måste instruktörerna gå över på en så kallad speciallista, eftersom kurserna ligger på dagtid. Instruktörerna, som annars är vanliga poliser och jobbar skift, får då längre arbetstid och går miste om ob-ersättningen. Dessutom är det många av instruktörerna som lägger upp till 90 timmar om året i restid till och från utbildningsplatserna – resor som görs i full uniform i polisbil, men utan att det betraktas som arbetstid.

Men från arbetsgivarsidan tycker man inte att de nya förutsättningarna är något konstigt. Det handlar om att tillämpa de gällande kollektivavtalen, menar man. I en skrivelse från förhandlingschefen i Västra Götaland, Tommy Johansson, skriver han att myndigheten har uppfattningen att ”den medarbetare som utbildats till instruktör inom något område också har en arbetsskyldighet för de uppgifter som följer med att vara instruktör”. Enligt polismyndigheten kan inte den enskilde medarbetaren vägra att utföra arbetsuppgiften för att han eller hon är missnöjd med villkoren. Tommy Johansson skriver också att instruktörerna kommer att beordras att arbeta.

– Ja, det är den bedömning jag gör efter diskussionerna vi haft i ledningsgruppen. Det här beror för det första på myndighetens ekonomi – det finns inte utrymme att betala mer än de avtal som gäller. Och på central nivå har man ju bestämt att sätta av 4,6 procent till polisernas pensioner, då räcker inte pengarna till allt. Det går inte både att äta kakan och att ha den kvar, säger Tommy Johansson.

Vad händer om instruktörerna inte ställer upp?

– Jag vill inte ta slutlig ställning till det nu. Om en utbildad instruktör vägrar att till exempel examinera på kursen i polisbilskörning eller inte vill utöva instruktörsskapet, så får vi ta ställning till konsekvenserna när det blir aktuellt, säger Tommy Johansson.

Polisförbundet i Västra Götaland har tagit upp instruktörernas situation i samtal med myndighetsledningen.

– Vi tycker att arbetsgivaren har spetsat till det väldigt. Det är olämpligt att de gör på det här sättet, om de fullföljer sin intention att beordra instruktörerna till arbete. Jag hoppas verkligen att arbetsgivaren inte genomför detta, säger Bernt Lidberg som är förhandlingsansvarig hos Polisförbundet i Västra Götaland.

Årets första utryckningsförarkurs i myndigheten ägde rum i mitten av januari. Hela situationen upplevs som olustig och skapar irration hos instruktörerna.

– Det här påverkar hela arbetsmiljön, det är ingen som känner någon glädje att utföra jobbet och det påverkar förstås kvalitén. När arbetsgivaren måste beordra personalen, då är det ett misslyckande. Nu hoppas vi på omförhandlingar av avtalen, säger Bertil Svennemar.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst