Annons
Annons

Sjuka poliser drabbas av utförsäkring

20 januari 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vid årsskiftet trädde hårdare sjukregler i kraft. Många poliser som väntar på rehabiliteringsstöd är oroade för ekonomin. – Det är inte vi som har ändrat förutsättningarna, säger förbundsstyrelseledamoten Björn Lundberg.Vid årsskiftet trädde hårdare sjukregler i kraft. Många poliser som väntar på rehabiliteringsstöd är oroade för ekonomin. – Det är inte vi som har ändrat förutsättningarna, säger förbundsstyrelseledamoten Björn Lundberg.

Hur många poliser som drabbas av de tuffa sjukförsäkringsregler som gäller från årsskiftet är svårt att slå fast. Enligt Polisförbundets ombudsman Hans Olsson är det bara arbetsgivaren som har möjlighet att göra en exakt bedömning.

– Jag tror att en del myndigheter har koll, men långt ifrån alla vet, säger han.

Men antalet oroliga medlemmar som hör av sig till Polisförbundet ger en fingervisning om problemets storlek.

– Innan jul kontaktades vi av en person per dag i snitt. Framförallt är det de som ännu inte utförsäkrats men väntar på att det ska ske som har frågor, säger Hans Olsson.

Orsaken till oron är de omdebatterade skärpningarna för sjukskrivning som gäller från och med 2010. En stor mängd långtidssjuka kommer att utförsäkras och gå miste om sin sjukersättning. Istället erbjuds de att gå ett högst tre månader långt introduktionsprogram i Arbetsförmedlingens regi och få en statlig ersättning, så kallat aktivitetsstöd.

Problemet är att regering och riksdag har beslutat att personer som inte är med i a-kassan inte får fullt aktivitetsstöd. Polisförbundets medlemmar är inte med i någon a-kassa. 1998 skapade Polisförbundet istället ett skydd mot arbetslöshet genom egen arbetslöshetsersättning (Polisförbundets arbetslöshetsersättning).

– Eftersom poliser inte är medlemmar i någon a-kassa drabbas de hårt. Istället för att som andra lönegrupper kunna få 680 kronor kommer de flesta utförsäkrade poliser att få 320 kronor, säger Lars-Göran Stålberg, ombudsman Polisförbundet.

Lars-Göran Stålberg får ofta frågan om Polisförbundet kommer att betala mellanskillnaden. Svaret är nej.

– Polisförbundets arbetslöshetsersättning lämnar för närvarande bara ersättning till de som är arbetslösa, säger han.

”Bekymmersam situation”

Förbundsstyrelseledamoten Björn Lundberg konstaterar att det är en bekymmersam situation. Vid Polisförbundets senaste ordföranderåd informerades alla närvarande om läget. Samtidigt understryker han att det handlar om ett politiskt beslut fattat av riksdag och regering.

– Det är inte vi som har ändrat på förutsättningarna, men resultatet är dessvärre att våra medlemmar inte uppfyller villkoren för fullt aktivitetsstöd, säger Björn Lundberg.

Inte heller han vet hur många poliser som drabbas.

– Vi får se den närmaste tiden. Men det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är lika stort som tidigare.

I framtiden kan någon form av försäkringslösning bli aktuell.
– Den möjligheten utreds, men vilka formerna kan bli vet vi inte ännu, säger Björn Lundberg.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst