Annons
Annons

Våld mot poliser ska bli EU-fråga

13 april 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Våld mot poliser är inte bara attacker mot individer utan mot hela samhället. Det sa Spaniens inrikesminister Alfredo Perez Rubalcaba när han inledde en konferens i Madrid om hot och våld mot poliser. Nu lovar han att driva frågan på europanivå.Våld mot poliser är inte bara attacker mot individer utan mot hela samhället. Det sa Spaniens inrikesminister Alfredo Perez Rubalcaba när han inledde en konferens i Madrid om hot och våld mot poliser. Nu lovar han att driva frågan på europanivå.

Europeiska poliser utsätts allt oftare för våld. Men problemet står inte tillräckligt högt på dagordningen för politikerna, vare sig på EU-nivå eller nationell nivå. Det anser det europeiska polisfacket, Eurocop, som nu vill sätta frågan i fokus. Startpunkten var en konferens i Madrid i april med inbjudna forskare, politiker och poliser från 26 länder.

– Det får inte vara legitimt att angripa poliser, oavsett om det handlar om våld i det vardagliga arbetet eller om terrorattacker. Att bli utsatt för våld är inte något vi kan acceptera som poliser. Nu vill Eurocop få till en intensivare dialog på europeisk nivå, för att frågan ska tas på större allvar, sa Heinz Kiefer, ordförande för Eurocop.

Spaniens inrikesminister, Alfredo Perez Rubalcaba, höll med Kiefer om att frågan är så viktig att den måste behandlas på högsta nivå. Som nuvarande ordförandeland i EU kommer Spanien att ta initiativ till att frågan diskuteras mellan justitie- och inrikesministrarna i unionen.

– Det finns många områden som kan förbättras, både när det gäller lagstiftning och polisernas utbildning. Vi vill stärka rättsväsendet och polisen, för att öka tryggheten för poliserna.

Även Belgien, som tar över EUs ordförandeklubba vid halvårsskiftet, har lovat att frågan ska få fortsätta att vara i fokus.

Under konferensen vittnade poliser från bland annat Sverige, Holland och Spanien om hur de både blivit hotade, knivskurna och beskjutna under vanliga arbetspass. Och sedan i flera fall inte fått något stöd från arbetsgivaren – staten. Det är ett av de områden som Eurocop vill förbättra.

– Jag hoppas att den här konferensen blir en start i arbetet för att minska våldet mot poliser. För våra kollegor på gatorna är den här frågan alltför viktig för att vi ska nöja oss med att bara utbyta information, sa Heinz Kiefer från Eurocop.

Faktaruta Eurcop

Eurocop står för European Confederation of Police. Organisationen bildades 2002 och består idag av 34 medlemsorganisationer från 26 länder. Sammanlagt representerar Eurocop över 500 000 poliser från hela Europa. Eurocop är politiskt och religiöst obundet och arbetar bland annat för att polisen i Europa ska vara öppen och demokratisk och att poliser ska ha rätt att organisera sig fackligt.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst