Annons
Annons

Europa letar uppföljare till Rakel

3 maj 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Samtidigt som radiosystemet Rakel provkörs i Sverige börjar andra länder i Europa fundera på vad som blir nästa steg. Och även den svenska polisen har börjat diskutera framtidens radiokommunikation.Samtidigt som radiosystemet Rakel provkörs i Sverige börjar andra länder i Europa fundera på vad som blir nästa steg. Och även den svenska polisen har börjat diskutera framtidens radiokommunikation.

I Storbritannien kommer det nuvarande kommunikationssystemet Airwave, som bygger på Tetrateknik, snart att bytas ut. Systemet är fullt utbyggt, men poliserna upplever problem med bland annat dålig bandbredd och brister i dataöverföringen. 2015 går gällande kontrakt ut och man förbereder en ny upphandling. Tetratekniken finns också i Rakel och i den finska motsvarigheten.

– I Finland kommer man också att ta fram något nytt. Och i Sverige har man börjat dra i trådarna. Men vi ligger ju i en helt annan fas än de länder som införde Tetra tidigt, säger kommissarie Jörgen Berggren, projektledare för Rakel hos den svenska polisen.

Han berättar att finsk polis har börjat använda en ny teknik som ger större bandbredd inom ramen för Tetrasystemet. Det betyder att en större mängd data kan passera, till exempel vid mobil dataöverföring.

Begränsningen i bandbredd i Tetra är ett svårlösligt problem. Frågan berör samtliga länder som använder systemet, och diskuterades därför på ett europeiskt polismöte förra året när Sverige var ordförande i EU. Jörgen Berggren var med på mötet:

– Det som nu pågår är aktiviteter för att utveckla Tetra till en högre bandbredd och för att få bredbrand. Utvecklingen tar tid och en sådan lösning kräver mer frekvensutrymme , säger Jörgen Berggren.

Men det är inte bara bandbredden som ställer till problem i Tetra.

– Det har fungerat ganska bra när det gäller tal, men det fungerar inte alls som vi önskar när det gäller mobil dataöverföring till exempel. Det säger Andy Travis, som är utvecklingschef och arbetar med radiokommunikationsfrågor hos polisen i Leicestershire i Storbritannien.

Därför måste de brittiska polispatrullerna ha med sig bärbara datorer i bilarna, för att kunna göra slagningar och föra över data när de är ute. Sådant som egentligen skulle ha kunnat göras med den digitala polisradion. Ett annat problem är täckningen, vilket gör att de också är beroende av vanliga GSM-telefoner.

Allt detta måste rättas till när det nuvarande systemet ersätts, menar Andy Travis. Vilket system det kommer att bli är dock inte klart än. I dagsläget finns det inget annat system som kan ersätta Tetra. Men den tekniska utvecklingen går snabbt och det finns förhoppningar om att dagens brister i Tetrasystemet ska kunna åtgärdas.

Oroande uppgifter

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen är orolig att Sverige kommer att bygga in sig i ett radiosystem som andra länder redan anser är omodernt.

– Om Sverige fortsätter att utveckla den här tekniken är det viktigt att söka kontakt med andra parter för att höra vad som gått fel och vad som inte fungerar.

Han efterlyser en studie för att jämföra problembilder mellan de olika användarländerna.

– Vi kan inte bygga in oss i deras brister, utan snarare gå på en vidareutveckling. Konstigt att man inte har kollat upp detta bättre i ett tidigare skede.

 

FAKTA

Rakel och Tetra

De svenska blåljusmyndigheternas digitala kommunikationssystem kallas för Rakel och bygger på den så kallade Tetrateknologin. Tetra används av polis och räddningstjänst i en stor del av Europa. Finland, Belgien och Storbritannien har fullt utbyggda system. I Sverige sker utbyggnaden i etapper och ska enligt planerna vara färdig i slutet av året.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst