Kvinnofrid – för svårt för EU

17 maj 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

EU-kommissionen misslyckades nyligen med att skapa en gemensam lagstiftning om kvinnofrid i alla 27 EU-länderna. Med en sådan lagstiftning skulle alla kvinnor få samma skydd mot våld och sexuella övergrepp i hemmen.

Spanien, som för närvarande är EU:s ordförandeland, har drivit frågan om en EU-omfattande lagstiftning i EU-parlamentet och menar att detta är en av Europas viktigaste frågor. Olika rättsliga traditioner gör att skyddet av kvinnor ser helt olika ut. Som exempel har Spaniens justitieminister Francisco Caamãno pekat på att de 8 000 rumänska kvinnor som finns i Spanien har ett lagstadgat skydd mot våld i hemmen, men när de reser hem, på besök eller permanent, har de inte längre något sådant skydd.

– Människor ska kunna röra sig i Europa och samma skydd, menar Francisco Caamãno, men han får inget gehör i EU-kommissionen.

En stötesten är att förslaget berör både den civil- och straffrättsliga lagstiftningen i EU-länderna. Enligt EU:s regelverk, Lissabon-fördraget, får endast EU-kommissionen föreslå ny lagstiftning på båda områdena, medan medlemsstaterna endast kan lägga fram nya lagförslag inom straffrätten.

Förslaget om kvinnofrid har skapat ett revirkrig mellan Spanien och EU-kommissionen.

– Vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser. Det här förslaget kommer aldrig att tas upp av kommissionen, sade EU:s rättsliga kommissionär Vivian Reding.

Hon har istället bestämt att en arbetsgrupp ska tillsättas som ska reda ut alla brottsoffers rättigheter och inte bara offren för det könsrelaterade våldet. Gruppen ska presentera ett förslag i januari 2011.

Bill Erlandsson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst