Viktigt mäta polisers prestation

27 maj 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisen måste bli bättre på att mäta effekterna av sitt arbete och noggrannare med hur målen sätts. Det menar professor Jerzy Sarnecki som har skrivit en rapport om polisens prestationer.Polisen måste bli bättre på att mäta effekterna av sitt arbete och noggrannare med hur målen sätts. Det menar professor Jerzy Sarnecki som har skrivit en rapport om polisens prestationer.

– Det går att få polisverksamhet som bygger mer på vetenskap och beprövad erfarenhet än i dag. Om man startar nya verksamheter måste man ta reda på om de fungerar, sa Jerzy Sarnecki i samband med att rapporten ”Polisens prestationer” presenterades i slutet av maj.

Rapporten är gjord på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och i den är kriminologiprofessorn kritisk till styrningen av svensk polis. Han menar att det finns stora brister när det gäller systematiska utvärderingar av verksamhetens effektivitet. För att komma tillrätta med det föreslår han bland annat att alla framtida förändringar i organisation eller arbetsmetoder måste utvärderas, och att det ska ske parallellt med att förändringen sker. Han menar dessutom att polisen i dag använder sig av mål, som många gånger är irrelevanta och som inte kan uppfyllas.

– Om man har mål som ligger utanför polisens kontroll, till exempel att våldsbrotten i ett visst område ska minska med en viss procentsats, men inte talar om hur det ska uppnås, så riskerar man att målen blir kontraproduktiva.

Rikspolischef Bengt Svenson var på plats när rapporten presenterades. Han poängterade att polisen tidigare inte haft i uppdrag att utvärdera verksamheten, vilket man nu har fått från regeringen.

– Det viktigaste i den här rapporten tycker jag är att polisen måste bli en lärande organisation och det arbetar vi intensivt med, sa Bengt Svenson.

Hela rapporten finns på www.eso.expertgrupp.se

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst