Annons
Annons

Hård kritik mot blåljussamarbete

1 juli 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Så kallade trygghetsstyrkor ska förbättra säkerheten för boende i glesbygd, hoppas myndigheter och kommuner i Västernorrland. Polisförbundet rasar mot förslaget, som fått stöd av regeringen.Så kallade trygghetsstyrkor ska förbättra säkerheten för boende i glesbygd, hoppas myndigheter och kommuner i Västernorrland. Polisförbundet rasar mot förslaget, som fått stöd av regeringen.

– Det är bedrövligt att man så lättvindigt buntar ihop det man kallar blåljusverksamhet – polis, ambulans och brandkår – och inte förstår att vi har unik kompetens kopplad till utbildning och erfarenhet. Förslaget hör hemma i papperskorgen, säger Carina Ytterström, Polisförbundets ordförande i Västernorrland.

Försöksverksamhet beräknas komma igång under hösten 2011. Två av länets kommuner, Sollefteå och Örnsköldsvik, har anmält intresse för att pröva alternativa lösningar i glesbygd.

Länsstyrelsen i Västernorrland är pådrivande bakom försöket, men beredskapsdirektör Håkan Söderholm är hemlighetsfull om vilka lösningar som kommer att prövas.

– Vi måste först titta på en rad områden som juridik, ekonomi och organisation innan vi kan återkomma med exakt hur samverkan i glesbygd kan stärkas.

– Vi ser ett klart behov av att lyfta trygghets- och säkerhetsfrågor i glesbygd i en situation där befolkningen minskar och blir allt äldre och polisnärvaron inte precis är den högsta.

Carina Ytterström menar att problemet angrips i fel ände.

– Lägg istället resurserna på att rekrytera personal till glesbygd. Allt detta började med att det är otroligt svårt att rekrytera deltidsbrandmän i glesbygd och så har det märkligt nog glidit över till att också bli en polisiär fråga. Samverkan är vi positiva till, men vi kan inte acceptera att polisiära befogenheter läggs över på andra yrkeskategorier, säger hon.

Fakta:

Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att pröva alternativa lösningar för samordning av ”blåljusmyndigheter” – polis, kommunal räddningstjänst och ambulanssjukvård – i glesbygd. Försöksverksamhet kommer att ske i Västernorrland och Norrbotten under en fyraårsperiod i samarbete med RPS och Socialstyrelsen.

Fredrik Mårtensson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst