Annons

Annons

Nobben till forskning om grön laser

15 juli 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Laserattacker mot poliser är ett växande problem. Det har Polistidningen berättat om tidigare. Många poliser är oroliga och det finns inga klara linjer för hur problemet ska hanteras. Ändå avslog RPS en ansökan om bidrag till forskning om hur grön laser påverkar polisernas arbetsmiljö.Laserattacker mot poliser är ett växande problem. Det har Polistidningen berättat om tidigare. Många poliser är oroliga och det finns inga klara linjer för hur problemet ska hanteras. Ändå avslog RPS en ansökan om bidrag till forskning om hur grön laser påverkar polisernas arbetsmiljö.

Rubrik:

Det var i vintras som Jörgen Lundälv, forskare och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, skickade en ansökan till Rikspolisstyrelsen för att få anslag till forskning om arbetsmiljörisker vid polisbilskörning. Bland annat attacker med grön laser. Jörgen Lundälv har tidigare genomfört en nationell studie om olyckor med polisbilar. Nu var tanken att fördjupa sig i arbetsmiljöaspekterna.

– Det här handlar om att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. När poliser utsätts för till exempel laserattacker finns det risk att de inte kan fullgöra sitt uppdrag. Jag tycker det är angeläget att studera riskerna med att personalen är orolig, säger Jörgen Lundälv.

Svaret från Rikspolisstyrelsen kom snabbt och budskapet var tydligt: Det skulle inte bli några pengar till forskning, eftersom det inte står i regleringsbrevet (det regeringsdokument som styr polisens verksamhet) att polisen ska subventionera forskning. Samtidigt har rikspolischef Bengt Svenson vid ett flertal tillfällen betonat vikten av att satsa på polisforskning. Men det som står i regleringsbrevet väger tyngre, förklarar Eva Lindahl som är stabschef vid Rikspolisstyrelsen.

– Den enda forskning som vi får ge medel till är forensisk forskning. Det är vanligt att forskare söker bidrag från oss, men vi får alltså inte betala ut pengar på det sättet. Våra pengar ska gå till polisverksamhet och inte till forskning, säger Eva Lindahl, stabschef vid RPS.

Men det här är ju forskning som skulle komma poliserna till nytta, det måste väl vara angeläget för er?

– Ja, visst är det här något som skulle komma poliserna till gagn och vi vill gärna ha närhet till forskningen. Men vi får inte bedriva eller bekosta egen forskning, förklarar Eva Lindahl.

Jörgen Lundälv uppmanades istället att söka pengar från EU för att finansiera sin forskning.

– Jag blev förvånad och bestört över att de inte vill knyta forskning till sig. Det här handlar om arbetsmiljö för svenska poliser, det är inte en EU-fråga. Som forskare är jag förstås van att ta ett avslag, men i det här fallet saknar jag ett vettigt motiv, säger Jörgen Lundälv.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst