Annons
Annons

Ny strategi ska stoppa mijöbrott

7 juli 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Idag upptäcks få av de mer allvarliga miljöbrotten som begås i Sverige. För att effektivisera arbetet har Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten tagit fram en ny miljöbrottsstrategi.Idag upptäcks få av de mer allvarliga miljöbrotten som begås i Sverige. För att effektivisera arbetet har Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten tagit fram en ny miljöbrottsstrategi.

Grova miljöbrott upptäcks alltför ofta när det redan är för sent. Det kan exempelvis handla om utsläpp av lösningsmedel, diesel eller andra giftiga ämnen, som uppdagas först efter det runnit ut i grundvattnet.

– Med den nya miljöbrottsstrategin vill vi komma åt den allvarliga brottsligheten som begås uppsåtligen och i vinningssyfte. Vårt mål är ju att upptäcka brotten innan de får skadliga effekter, säger kriminalkommissarie Henrik Forssblad från Rikspolisstyrelsen.

Sedan miljöbalken infördes 1999 har åtgärder vidtagits för att effektivisera arbetet mot miljöbrott. Men fortfarande finns mycket att göra. Det gäller särskilt brottsupptäckande insatser, kompetensutveckling och gränsöverskridande miljöbrott.

I dag är det tillsynsmyndigheterna som anmäler mer än 75 % av miljöbrotten. Polisen står för en förhållandevis liten del av anmälningarna. En orsak till detta är att kunskaperna är om miljöbrott är koncentrerade till ett fåtal personer som sitter med miljöutredningarna på polismyndigheterna. Hos andra är kunskapen liten.

– Det är förklarligt då många poliser inte kommer i kontakt med denna typ av brott. Men när de gör det är det viktigt att ha grundläggande kunskaper så de vet hur de ska gå vidare i ärendet, säger Henrik Forssblad.

Nu ska utbildnings- och informationssatsningar genomföras på polismyndigheterna. Polismyndigheterna ska även få en bättre struktur för information för miljöbrott. Henrik Forssblad menar att det viktigt att samla kunskaperna inom organisationen, så att poliser kan ta hjälp av varandra.

– Om polisens kriminalunderrättelseverksamhet skulle kunna lägga en del av sina resurser på att ta fram underlag till utredarna ute på myndigheterna skulle vi hitta fler allvarliga miljöbrott.

Han poängterar vikten av samarbete med andra tillsynsmyndigheter. För att lösa och förebygga miljöbrott krävs samordnade insatser. Det gäller exempelvis den gränsöverskridande brottsligheten, en verksamhet som spänner utanför Sveriges gränser.

– Miljöbrott är inte som stöldbrott, där vi kan sköta allt själva. Beroende på vilket typ av ärende det är behöver vi ofta ta del av kunskap som finns på andra myndigheter. Samverkan underlättar förundersökningarna, säger Henrik Forssblad.

Några åtgärder i miljöbrottsstrategin

· Höja kunskapen om miljöbrott bland poliser ute på myndigheterna

· Effektivisera samverkan mellan polis och tillsynsmyndigheter

· Ta fram handlingsplan för arbetet mot den gränsöverskrivande miljöbrottsligheten.

· Införa kunskap om miljöbrott som ett inslag i grundutbildningen på polisutbildningen.

Ida Måwe

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst