Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut runt den 6 december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Firandet dröjer …

Lena Nitz, ordförande

 
 

 

NYA ARTIKLAR

 

Arkiv

”Flytta ut internutredningarna”

Publicerad 2010-08-30

Aktuellt Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, har utrett systemet för internutredningar och anmälningar mot poliser, på uppdrag av polismyndigheten i Västra Götaland.

Vilken är din viktigaste slutsats?

– Att tempot i utredningen är absolut viktigast. Det gäller förstås för allt polisarbete. Men idag drar utredningar där poliser är misstänkta ofta ut orimligt länge på tiden. Det är en paradox – alla poliser, åklagare och domare vet ju att det blir en bättre utredning om den kommer igång snabbt. Och när det gäller poliser så borde det kunna gå att hålla högt tempo, eftersom personerna finns tillgängliga. Sedan tycker jag att det skulle vara jättebra med en ”sambandsman” som en länk mellan de anhöriga och polisen, när någon har blivit skadad eller har dött. De anhöriga skulle bli tryggare och det skulle underlätta utredningen.

Du föreslår att internutredningarna helt ska flyttas ut från polisorganisationen – vilka ska då göra utredningarna?

– Det ska förstås vara poliser, det är där kompetensen finns. Däremot menar jag att de inte ska vara anställda inom den befintliga polisorganisationen utan i en myndighet som står oberoende mot polis- och åklagarmyndigheter liksom domstolsväsendet. Men för att utreda brott krävs det polisiär kompetens och det har poliser.

Regeringen har nyligen föreslagit att internutredningarna ska flyttas från polismyndigheterna till Rikspolisstyrelsen – räcker inte det?

– Nej. I det förslaget kvarstår ett hierarkiskt, organisatoriskt, kulturellt och fysiskt samband mellan den utredande och de utredda, och det inte bara undergräver trovärdigheten och försvårar utredningsarbetet – poliser är bara människor, de också – utan står dessutom i strid mot Europarådets krav och de krav som Europakonventionen, enligt Europadomstolen, ställt.

Rapporten finns på nätet, Polisen i Västra Götaland: http://www.polisen.se/PageFiles/245785/Tollborg_En_man_i_gron_hatt-delrapport_augusti%202010.pdf