Annons
Annons

”Nu är det julafton för mig”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vilken ynnest det är att få gå till vallokalen denna trevliga söndag. Ingen polis som blänger uppmanande på dig och ger dig en röstsedel bestående av ett parti och en självskriven man att rösta på. Vi behöver inte känna oro, vi går dit som vi är och röstar som vi vill. Ändå väljer nästan 20 procent av de röstberättigade att ligga hemma på soffan och bekvämt åtnjuta den frihet som skapats av svensk demokrati, byggd genom århundraden av politik och engagemang.Vilken ynnest det är att få gå till vallokalen denna trevliga söndag. Ingen polis som blänger uppmanande på dig och ger dig en röstsedel bestående av ett parti och en självskriven man att rösta på. Vi behöver inte känna oro, vi går dit som vi är och röstar som vi vill. Ändå väljer nästan 20 procent av de röstberättigade att ligga hemma på soffan och bekvämt åtnjuta den frihet som skapats av svensk demokrati, byggd genom århundraden av politik och engagemang.

Vårt lands demokrati har gett inspirationen att skapa ett rikt föreningsliv med stora folkrörelser. Även om vårt moderna samhälle byter ut samlings­lokalen mot internet, Facebook och bloggar är möjligheterna grundade i demokratiska värderingar. Du får synas och höras, det är din rätt. Vi är med andra ord bra på det här med demokrati, kanske bäst. Jag får gå med i vilken politisk organisation jag vill. Jag får engagera mig i sakfrågor, bedriva opinion utan att statsmakterna styr mina val. Jag får kritisera och fördöma även om kritiken riktas mot något mycket större än lilla mig. Jag får läsa vilken litteratur jag vill, se filmer av olika slag, delta i sammankomster för att utbyta åsikter samt delta i debatter om så på öppen gata.

Demokrati är också en bra medicin mot konflikter. Den består av förhandlingar och kompromisser, de mångas åsikter vinner över de färres och besluten formas av debatt och opinion. Det är så vi håller sams. Det finns en teori om att upprätthålla fred mellan nationer, även kallad den demokratiska fredsteorin. I den lyfter man fram att inga demokratiska länder har krigat mot varandra. Tankarna härstammar från den tyske filosofen Emmanuel Kant. Han menar att om medborgarna själva får bestämma om nationen ska gå i krig eller inte väljer de det senare. Det hela har empiriskt stöd av amerikanen R J Rummel som hävdat att av 353 krig som utkämpats sedan 1816 har inget utkämpats mellan demokratiska nationer. Visserligen har denna empiriska sammanställning fått viss kritik, i dag har endast cirka fyra nationer officiellt medgivit att man inte har ett demokratiskt styre. En del nationer gör sina egna tolkningar av demokrati. I skenet av detta, glömmer vi inte bort värdet av demokrati! Trots att vi ständigt påminns om den elaka världen
utanför, inte bara av moderna medier utan även av de många människor som hals över huvud flyr till vårt land, jagade av krig och förtryck.

Nu är det julafton för mig. Spännande debatter på tv,
radio och tidningar. Härligt! Men eftersom jag aldrig skulle vilja vara polis i en odemokratisk nation har jag några förslag. Varför inte ändra uniformeringen så att alla poliser bär blåskjorta, slips och vit skärmmössa under valdagen den 19 september. Surmulna poliser med bister uppsyn borde beordras semester. Rapportering av enklare trafikförseelser denna dag kanske borde vara bötesfritt och ersättas med trevlig till­sägelse, följt av lycka till i röstandet. Valdagen är en dag att vara stolt över. Vi ses i vallokalerna.

Anders Åhrlin Planeringschef vid Polismyndigheten

Ämnen i artikeln

Detta är en krönika. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst