Vad är det som håller på att hända?

Publicerad 2010-09-10

Insänt Hur har valberedningen tänkt!? När jag ser nomineringarna till ny förbundsstyrelse fyra år framåt så blir jag betänksam.

Hur kan valberedningen vara enig om det kunskapstapp som den nya styrelsen innebär? Hur har man tänkt när inte Sofia Ask, Susanne Persson och Fredrik Lundqvist nomineras? Dessa personer måste ha fått nomineringar från förbundsområden runt om i landet. Vilken hänsyn har valberedningen tagit till dessa nomineringar?

Jag har inga synpunkter på de nomineringar som gjorts, några känner jag inte alls, men jag anser att det vore mycket dåligt inför framtida fackligt arbete om Ask, Lundqvist och Persson försvann ur FS. Vilka dessa skulle ersätta av de nominerade har jag här ingen tanke om, utan det hoppas jag att representantskapet gemensamt kan reda ut. De som får flest röster bildar ny FS. Demokrati!

Själv får jag ju inte vara med och påverka detta på plats, så jag uppmanar er som kommer att finnas på plats i Göteborg och föra vår talan: nominera Susanne Persson, Fredrik Lundqvist och Sofia Ask till förbundsstyrelsen för nästa mandatperiod. De kommer att behövas!

Lars-Håkan Skoog
Södermanland