Annons
Annons

Dataslagningar under bilfärd het fråga

24 oktober 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En oacceptabel arbetsmiljörisk – eller en nödvändighet för att minska andra risker? Polisförbundet och Polismyndigheten i Östergötland har olika syn på bruket av bärbara datorer under bilfärd.En oacceptabel arbetsmiljörisk – eller en nödvändighet för att minska andra risker? Polisförbundet och Polismyndigheten i Östergötland har olika syn på bruket av bärbara datorer under bilfärd.

Facket pekar på riskerna vid en krock. Dels för att det är farligt att ha en dator mellan kroppen och krockkudden, om den skulle utlösas. Dels för att lösa föremål kan fara runt med stor kraft.

– En dator på 3,8 kilo förvandlas vid en krock i 50 kilometer i timmen till en projektil på 110 kilo. Den kan du inte hålla fast med händerna, säger Thomas Agnevik, som är ordförande för Polisförbundet i Östergötland.

Polismyndigheten påpekar å sin sida att bärbara datorer använts i polisbilar under en rad år, utan skador, och att de som använder datorerna bär skyddsväst. Att snabbt kunna kolla upp fordon och personer minskar risken för hot eller angrepp, något som man anser uppväger farorna med datorerna. Enligt nyligen antagna riktlinjer får datorerna bara användas när trafiksituationen upplevs trygg, utifrån bedömningar som den enskilde polismannen gör, i samråd med föraren.

De här riktlinjerna är dock inte tillräckligt kända, enligt Arbetsmiljöverket. Inte heller är riskerna med dataslagningarna bedömda. Polismyndigheten får nu till den 1 november på sig att yttra sig om detta till verket, som överväger ett föreläggande.

Första oktober införde huvudskyddsombudet ett skyddsstopp för användning av lösa datorer under färd, men det hävdes av Arbetsmiljöverket, som inte fann att det föreligger en ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”.

Facket filar nu på ett överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut att häva skyddsstoppet, som kommer att skickas in den 26 oktober.

– En skyddsväst skyddar ju inte halsen eller ansiktet. Vi tycker att man måste titta på andra arbetsmetoder, som att man stannar vid vägkanten och gör de här slagningarna. Detta tills man får någon form av fasta dataskärmar i bilen, eller en hållare som gör att man kan använda bärbara datorer på ett trafiksäkert sätt, säger Thomas Agnevik.

Stefan Mann är chef för ordnings- och trafikpolisen i Östergötland. Han framhåller att frågan om dataslagningarna egentligen inte är lokal och att myndigheten därför kontaktat Rikspolisstyrelsen i ärendet.

– Polisbilarna blir i allt högre utsträckning arbetsplatser. Vi hoppas att Rikspolisstyrelsen ska ta fram nationella riktlinjer om vad som gäller, säger han.

Inget samband med Pust


Skyddsstoppet för användandet av datorer under färd infördes samtidigt som poliser i Norrköping skulle inleda testerna av polisens nya mobila utredningsstöd, kallat Pust*.

I pilotdriften testas bland annat vilken typ av dator som passar bäst för det nya arbetssättet, där ärenden ska kunna utredas och avrapporteras ute i fält.

Enligt Thomas Agnevik, ordförande för Polisförbundet i Östergötland, var det en slump att skyddsstoppet sammanföll med startskottet för Pust.

– För vår del började det här i juni, när vårt skyddsombud såg hur trafikpolisen jobbade. De gör ju fler och fler dataslagningar nu när kontrollmärkena är borta, säger han.

Planen är att det nya utredningsstödet ska spridas till alla polismyndigheter under våren. Till att börja med omfattas en vissa typer av brott, men om några år ska Pust helt ersätta dagens system för avrapportering och utredning.

*Pust: Polisens utredningsstöd

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst