Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vi använder vårt språk dagligen och orden hjälper oss att förstå varandra eller att dölja sanningen. Men känner vi orden – varför säger vi alibi och vad har konstapel med stallbroder att göra?Vi använder vårt språk dagligen och orden hjälper oss att förstå varandra eller att dölja sanningen. Men känner vi orden – varför säger vi alibi och vad har konstapel med stallbroder att göra?

Människan, har någon påstått, uppfann orden för att dölja sina tankar för varandra. Det kan vara hur det vill med den saken, men att olika yrkesgrupper har sin speciella jargong och sitt speciella språk vet vi. Fenomenet är universellt och överallt sker samma sak när människor sluter sig samman. Gruppen skapar ett eget språk.
– Orsaken är ju självklar, säger ordentusiasten och doktorn i litteraturvetenskap Stefan Ekman.
– Yrkesfolk måste ju kunna prata med varandra utan minsta risk för missförstånd. Dessutom håller orden och språket samman gruppen och skapar en känsla av gemenskap.
– Men, motsatsen gäller också – språket är ett utmärkt redskap att hålla andra utanför, att hålla de andra i okunnighet om vad som egentligen pågår.


Det finns gott om ord. Enkla, glasklara och tydliga ord som vi använder för att bli förstådda. Ord som hjälper oss att förstå en många gånger obegriplig värld.
Men det finns även många krångliga och komplicerade ord.
– Jo, det håller nog många med om. Trots att jag hela mitt liv pysslat med ord händer det att jag känner en ilning av obehag när folk använder ord jag inte riktigt begriper. Jag blir lite osäker och känner att jag liksom hamnar utanför. Samtidigt har jag nog någon gång koketterat lite när jag lärt mig ett nytt och avancerat ord eller fackterm.
Och – handen på hjärtat – gör vi inte så lite till mans? Vi kanske inbillar oss att ett avancerat språk ger intryck av intellektuell rörlighet och skvallrar om att användaren är rätt smart.


Att ge en siffra på hur många ord svenska språket innehåller är ogörligt. Det beror på hur man räknar och vem man frågar. Men Svenska Akademins arbete med sin ordbok ger en fingervisning. Arbetet påbörjades 1872 och nu har man hunnit till bokstaven T.
Det finns alltså gott om ord och ingen känner dem alla. Någon sådan hjärna finns inte. Men kunskapen vi har till hands r­äcker långt.
– Etymologi var faktiskt ett av de första orden jag slog upp, säger Stefan Ekman. Jag var ung och ordet var krångligt. Ordet kom från grekiskans etymos med betydelsen sann eller verklig och logos som betyder ord. Etymologi är alltså läran om ordens sanna betydelse.


Den osäkerhet Ekman haft för krångliga ord försvann och byttes ut till någon slags vurm för ord.
– Men man måste se upp lite. Vad ordet en gång betydde när det först började användas säger nödvändigtvis inget om vad ordet står för i dag. Poliser vet ju vad ordet pistol betyder. Men ni gör er tämligen o­begripliga om ni skulle använda ordets u­rsprungsbetydelse som är flöjt.Liten ordlista
Alibi  Det latinska adverbet alibi med betydelsen ”på annan plats” har sedan första halvan av 1800-talet använts i betydelsen ”bevis om frånvaro från brottsplatsen”. Sedan 1960-talet kan man också träffa på ordet i betydelsen ursäkt eller bortförklaring.

Amnesti Det grekiska ord som ligger till grund för amnesti betyder glömska. Ordet är känt i svenskan sedan 1600-talet. En nära släkting till ordet är den medicinska termen amnesi med betydelsen minnesförlust.

Asyl Grundord är grekiskans ásylos med betydelsen ”som inte får plundras”. Ordet är känt i svenskan sedan början av 1800-talet och hade länge betydelse som allmännyttig anstalt eller barnhem.

Bulvan En bulvan är en lejd person som gör något för annans räkning. Ordet kommer troligtvis från det lettiska ordet bulwan med betydelsen lockfågel.

Detektiv När detektiv lånades in från engelskan i mitten av 1800-talet var det som adjektiv med betydelsen ”som ska upptäcka brott”: detektiva polisen var en efterspaningsavdelning. Några årtionden senare är detektiv känt som substantiv om polis som spårar upp förbrytare. Ordet går tillbaka till latinets detegere, med betydelse ta av taket.

Gangster En medlem av ett organiserat kriminellt gäng kan (sedan början av 1900-talet) kallas gangster, ett ord som bildades i USA på 1800-talet om gäng, liga eller grupp.

Gisslan Ordet är ett gammalt germanskt ord med den troliga betydelsen pant.

Heroin Det halvsyntetiska morfinderivatet heroin uppfanns i Tyskland i slutet av 1800-talet. Namnet sägs ha tillkommit i anslutning till det grekiska ordet heros med betydelsen hjälte, med tanke på medlets verkningar på den som tar det.

Huligan Ordet har ett något oklart ursprung, men är känt i England sedan slutet av 1800-talet. Troligtvis kommer det från en irländsk banditfamilj som bar namnet Hooligan.

Kidnappa Ordet blev känt i svenskan sedan den amerikanske piloten Charles Lindbergs son rövades bort. Ordet är belagt i engelskan från 1670-talet först som substantivet kidnapper, där kid betyder barn och napper tjuv.

Konstapel Sedan ordet togs in på 1600-talet har det använts om vissa underbefäl och om tjänstemän inom fångvården. Grundord är medeltidslatinets comes stabuli med betydelsen stallmästare eller stallbroder.

Piket Ordet är släkt med franskans piquer med betydelsen sticka eller stöta och de äldsta betydelserna för piquet är tältpinne. Senare började det användas om en beriden fältvakt som ska hålla sig färdig att stiga till häst vid första alarm.

Pistol Ordet är belagt sedan 1600-talet och går via tyskan tillbaka på ett tjeckiskt pistala med betydelsen visselpipa eller flöjt.

Revolver Handeldvapnet revolver fick sitt namn av uppfinnaren Samuel Colt 1828. Ordet är bildat till det latinska verbet revolve med betydelsen snurra eller rotera.

Siren Sirenerna var i den antika mytologin sjöjungfrur som med sin förföriska sång lockade sjömän i fördärvet.

Vandalism Ordet syftar sannolikt på germanfolket vandalernas plundring av Rom år 455, då stora antika konstvärden förstördes.

Gustaf Cederlund

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser