Annons
Annons

Bra stöd efter dödsolycka

8 november 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I början av oktober omkom en polis i en viltolycka. I Kalmar, där polisen var anställd, är sorgen stor. Men enligt huvudskyddsombudet har medarbetarna fått ett bra stöd från arbetsgivaren.I början av oktober omkom en polis i en viltolycka. I Kalmar, där polisen var anställd, är sorgen stor. Men enligt huvudskyddsombudet har medarbetarna fått ett bra stöd från arbetsgivaren.

− Det är med stor sorg vi tar emot beskedet att en polis omkommit i tjänsten. Våra tankar går till hans familj, vänner och kollegor, sa Polisförbundets ordförande Lena Nitz, i samband med olyckan.

Polismannen var på väg i bil för att delta i sökandet efter en försvunnen person när han krockade med en älg. Han avled senare i ambulansen.

Att en polis dör i tjänsten är relativt ovanligt. De senaste 25 åren har 15 poliser avlidit i tjänsten, eller i ett ingripande utanför tjänst, enligt statistik från Svenska Polismäns Minnesportal.

− Men när det värsta inträffar uppstår en mängd frågor som arbetsgivaren måste hantera, konstaterar Hans Olsson, ombudsman på Polisförbundet.

Allvarliga olyckor eller skador ska anmälas till Arbetsmiljöverket, som sedan bedömer om de ska utredas. Om så blir fallet med olyckan i Kalmar är ännu inte klarlagt.

− Men det är svårt att säga att arbetsgivaren borde ha gjort mer när det gäller en viltolycka, säger Hans Olsson.

Det är också arbetsgivarens ansvar att se till att det psykosociala omhändertagandet av alla medarbetare fungerar efter en olycka.

Camilla Olsson, huvudskyddsombud i Kalmar, tycker att de har fått ett bra stöd.

− De poliser som närvarade vid olycksplatsen fick debriefing och avlastningssamtal redan direkt på natten. Vi har också haft gruppsamtal och en präst här hela första vardagen efter olyckan.

Själva trafikolyckan utreds i det här fallet av Polisen i Kronoberg, för att skona polismannens arbetskamrater.

− Men Polisen ska inte bara utreda själva trafikolyckan, utan också om det skett något brott mot arbetsmiljölagstiftningen, säger Arne Ågren, jurist på Arbetsmiljöverket i Växjö.

Enligt Hans Olsson är en viktig fråga att bena ut vilka olika typer av försäkringar som kan vara aktuella.

− Alla poliser är försäkrade i tjänsten, och i det här fallet samordnas allt av Kammarkollegiet, som sköter statens försäkringar för trafikrelaterade olyckor. Hade en polis i stället omkommit till följd av våld hade personskadeavtalet gällt.

FAKTA Flera olika försäkringsgivare


  • För trafikrelaterade olyckor gäller Statens fordonsförsäkring som sköts av Kammarkollegiet.
  • Om någon omkommit till följd av våld träder Personskadeavtalet (PSA) in. Det sköts av AFA Försäkring.
  • Alla statligt anställda har en tjänstegrupplivförsäkring, som administreras av Statens Pensionsverk. Den ger ett ekonomiskt skydd i form av ett engångsbelopp för arbetstagarens efterlevande.
  • Därtill kan enskilda poliser ha försäkringar via sitt fackförbund eller privata försäkringar.
  • Även socialförsäkringarna via Försäkringskassan kan ge viss ersättning. Kvinnor och män som inte har fyllt 65 år och förlorar sin partner kan få omställningspension under ett år. Vid dödsfall på grund av arbetsskada eller olycksfall på väg till eller från arbetet kan efterlevande också ha rätt till livränta.

FAKTA Poliser dödade i tjänsten, statistik från 1900

Polismän dödade genom olycka:

Trafikolyckor: 52

Flygolyckor: 3

Drunkningsolyckor: 2

Sprängningsolycka: 1

Polishästolycka: 1

Vådaskott: 1

Elektricitet: 1

Totalt antal dödade genom olycka: 61

Polismän dödade genom våld:

Med skjutvapen: 24

Med kniv: 3

Genom misshandel (slag, sparkar, tillhyggen): 5

Totalt antal dödade genom våld: 32

Källa: Svenska Polismäns Minnesportal www.spmp.se

Susanne Eriksson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst