Annons
Annons

Ekoutredare i ekande lokaler

11 november 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ekobrottsmyndigheten prioriterar inte enheter utanför storstadsregionerna. Man menar att ärendena är för få. Ett exempel på det är Karlskrona – där jobbade fem poliser för några år sedan. I dag arbetar en utredare mestadels ensam.Ekobrottsmyndigheten prioriterar inte enheter utanför storstadsregionerna. Man menar att ärendena är för få. Ett exempel på det är Karlskrona – där jobbade fem poliser för några år sedan. I dag arbetar en utredare mestadels ensam.

Korridorerna ekar för det mesta tomma runt kriminalinspektör Klas-Håkan Petersson vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Karlskrona. De tidigare kollegorna har gått i pension eller slutat av andra skäl.

– Vi var fem utredare på heltid i början, när ekoroteln fördes över från polisen till Ekobrottsmyndigheten. Men allt eftersom tiden har gått så har vi blivit färre, i och med att man inte har ersatt dem som har slutat, säger Klas-Håkan Petersson.

Själv arbetar Klas-Håkan Petersson kvar på EBM fram till i februari, då han ska gå i pension. Att han nu sitter ensam i lokalerna och utreder brott är ett stort arbetsmiljöproblem, anser hans fackliga ombud, Polisförbundets Mona Lindqvist, som arbetar vid EBM i Malmö.

– Min bild som facklig är att det är fruktansvärt ur arbetsmiljösynpunkt. Det var meningen att det skulle göras en arbetsmiljöundersökning, men det blev inte av, säger Mona Lindqvist.

Den närmaste chefen, kommissarie Ingvar Ekelund, sitter också i Malmö, 20 mil från Karlskrona. Han håller visserligen med om att det inte är bra att en polis sitter ensam, men säger att bedömningen gjordes att det inte var motiverat att genomföra en arbetsmiljöundersökning.

– Det är klart att det inte är bra socialt, men han genomför exempelvis inga förhör ensam i lokalerna. Då kan han gå till polisstationen som ligger intill.

Den högsta chefen för poliserna inom EBM är Kenneth Holm, polisöverintendent och chef för ekobrottskansliet i Stockholm. Han säger att man har diskuterat arbetsmiljön, men vill inte gå in på hur.

– Det är den närmsta chefen som för den dialogen med medarbetarna.

Kenneth Holm förklarar situationen i Karlskrona med att inflödet av ärenden där har minskat, bland annat på grund av att Skatteverket har ändrat sin organisation. Därför har det inte varit motiverat att anställa ny personal när någon har slutat. Det innebär att de fem polisiära tjänsterna, vilka ursprungligen fördes över från polismyndighetens ekorotel, numera finns någon annanstans.

– Det går inte att säga exakt vart tjänsterna har tagit vägen, men pengarna har använts till att anställa personal i Stockholm, Göteborg och Malmö, säger Kenneth Holm.

Vad som kommer att hända med EBM:s enhet i Karlskrona när Klas-Håkan Pettersson gått i pension är oklart. Kenneth Holm understryker att man inte kommer att lägga ner verksamheten i Blekinge, men vill inte gå in på hur situationen ska lösas.

Ett alternativ är att anställa ny personal, men det rimmar illa med argumentet att ärendeinflödet är litet. Ett annat alternativ är att verksamheten kommer att skötas från den större enheten i Malmö. Vid årsskiftet, eller senast i mars, ska beslutet vara fattat.

FAKTA EBM

I dag har Ekobrottsmyndigheten kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och dessutom lokala eller regionala kontor på flera orter i södra Sverige. I övriga landet sköts ekobrottsutredningarna fortfarande av ekorotlarna hos polisen.

Hur det kommer att bli i framtiden är en fråga som utreds för närvarande av förre rikspolischefen Stefan Strömberg. Utredningen ska redovisas i april. I direktivet står att utredaren bland annat ska undersöka om bekämpningen av ekonomisk brottslighet kan bli mer effektiv om EBM får nationellt ansvar för ekobrotten.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst