Annons
Annons

Förhandlingar om semesteravtalet återupptagna

2 december 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nytt semesteravtal är på gång, förhoppningsvis är det påskrivet redan före jul. Efter att ha tillämpat semesterlagen under en övergångsperiod har man nu samlats till nya förhandlingar.Nytt semesteravtal är på gång, förhoppningsvis är det påskrivet redan före jul. Efter att ha tillämpat semesterlagen under en övergångsperiod har man nu samlats till nya förhandlingar.

Det gamla semesteravtalet sades upp av Polisförbundet och slutade gälla i höstas, tre månader i förtid.
– Kortfattat kan man säga att avtalet sades upp för att få Rikspolisstyrelsen till förhandlingsbordet. Om vi inte hade sagt upp det så hade vi sannolikt suttit i en situation med en skiljenämnd och opartisk ordförande som bestämt något, utan att vi haft inflytande, säger Jan Wallin, förhandlingschef på Polisförbundet.

Det har varit flera turer kring semesteravtalet. En av de sakfrågor som man varit oense om är timsemestern. Arbetsgivaren ansåg att skiftarbetande poliser hade det för förmånligt. Att de kunde samordna timsemestern med sina scheman så att de fick ut mer ledig tid. Polisförbundet ansåg att avtalet inte gynnade någon grupp specifikt.
När parterna blev oense om detta lämnade RPS förhandlingarna till Arbetsgivarverket. Något Polisförbundet inte gillade.
– Vi ville förhandla lokalt och blev kallade till centrala förhandlingar i stället. Vi ville fortsätta att prata med RPS, men de ville inte, säger Jan Wallin.

Polisförbundet sade alltså upp avtalet i förtid för att få RPS till förhandlingsbordet. Det medförde att RPS kom med ett förslag till nytt avtal. Förbundet sa nej till budet, bland annat för att det sammanlagda värdet var för lågt.

Nu pågår nya förhandlingar, men på central nivå, mellan Arbetsgivarverket och OFR (den förhandlingsorganisation Polisförbundet tillhör). Förhoppningarna är att ett nytt avtal ska vara i hamn redan före jul. Tills ett nytt avtal är giltigt tillämpar arbetsgivaren semesterlagen.


FAKTA: Om de lokala och centrala parterna inte kommer överens tillsätts en skiljenämnd med en opartisk ordförande som beslutar hur avtalet ska se ut. Parterna har bara att acceptera det som nämnden kommer fram till.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst