Annons
Annons

Gravid blev nekad förnyad anställning

14 december 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En anställd vid Polishögskolan blev inte erbjuden förnyad anställning när hon var gravid. Hon anmälde arbetsgivaren och fick Polishögskolan att lova att sprida kunskap om diskriminering.En anställd vid Polishögskolan blev inte erbjuden förnyad anställning när hon var gravid. Hon anmälde arbetsgivaren och fick Polishögskolan att lova att sprida kunskap om diskriminering.

– För mig är sakfrågan viktigast, att kunskapen ökar om vilka rättigheter och skyldigheter arbetsgivare och arbetstagare har när det gäller föräldraledighet. Och att det inte händer igen, säger kvinnan som vill vara anonym.
Hon och hennes kollegor arbetade på ettåriga anställningar, inkommenderingar, på Polishögskolan. Samtliga skulle få förlängt och det hade även kvinnan fått besked om på ett utvecklingssamtal.
– Hon var ansedd som duktig och var omtyckt av sina kollegor, säger Christina Bran-Dannberg, ombudsman på Polisförbundet.

Men för drygt ett år sedan, när kvinnan var gravid i fjärde månaden, fick hon veta att hon inte skulle erbjudas platsen på grund av föräldraledigheten. Hon ifrågasatte beslutet vid flera möten med närmsta chefen och högre chefer.
– De betonade och efterfrågade min kompetens och mig som person, enda anledningen var föräldraledigheten. Dessutom hade de bestämt sig för att rekrytera fler med kompetens liknande min.
Trots det förnekade chefen könsdiskriminering.

Kvinnan tog slutligen kontakt med Polisförbundet. Eftersom arbetsgivaren höll fast vid beslutet begärdes tvisteförhandling för brott mot föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen.
– Föräldraledighetslagen ger ett starkare skydd än diskrimineringslagen eftersom man i den inte behöver jämföra den utsatta med andra utan ser till vad som hade hänt om kvinnan inte varit gravid, säger Christina Bran-Dannberg.

Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen kom dock inte överens utan tvisten gick vidare till central förhandling.
Den utmynnade i en förlikning och kvinnan fick ersättning med 45 000 kronor. Ett särskilt krav från kvinnan var också att arbetsgivaren skulle sprida Polisens nationella policy och plan för likabehandling bland nya chefer, medarbetare och på arbetsplatsträffar.

Polishögskolans rektor Ebba Sverne Arvill anser inte att de på något sätt har gjort sig skyldiga till könsdiskriminering.
– I övrigt har jag inga kommentarer, säger hon.

Susanne Eriksson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst