Annons
Annons

Interna utredningar i externa lokaler

8 december 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Större avstånd till polismyndigheterna och mer samordning. Det är några av effekterna när internutredningarna flyttas till en helt egen avdelning inom RPS.Större avstånd till polismyndigheterna och mer samordning. Det är några av effekterna när internutredningarna flyttas till en helt egen avdelning inom RPS.

De interna utredningarna hamnar ofta i fokus. Att det är poliser som utreder när andra poliser är misstänkta för brott framstår som ett problem och det finns de som vill lägga internutredningarna i en helt fristående myndighet. I somras beslutade så regeringen att verksamheten ska flyttas till en särskild, nyinrättad och fristående avdelning inom Rikspolisstyrelsen. På så sätt ska verksamheten tydligare skiljas från den myndighet där poliserna är anställda.
– Det är oerhört viktigt för att vi ska ha ett högt förtroende både hos allmänheten och inom polisen, säger länspolismästare Lars-Göran Carlsson, chef för den nya avdelningen.

I den nya organisationen ska internutredningarna inte längre bedrivas i samma lokaler som den övriga polisverksamheten. Så är det redan på en del håll, men nu ska det bli likadant över hela landet. Arbetet ska ledas från ett centralt kansli i Stockholm, som tillsammans med åklagare gör en första granskning av de anmälningar som kommer in. Sedan fördelas de ut till de regionala enheterna.
– Det blir dels en geografisk fördelning, men vi kommer också att kunna samordna arbetet. Till exempel om det är extra hög arbetsbelastning någonstans, eller om det finns en särskild kompetens på någon enhet. Sedan finns det en del ärenden, som dödsfall i samband med polisingripanden, som bör utredas i någon annan del av landet än där det inträffade, säger Lars-Göran Carlsson.

Arbetet har gått fort för att allt ska vara klart vid årsskiftet. De som har jobbat med internutredningar runt om i landet har erbjudits anställning på den nya avdelningen. Så gott som alla har valt att följa med. Men det finns fortfarande en del frågor som behöver ventileras, berättar Eije Ekengren som är kommissarie och utredare i Stockholm.
– Det är till exempel inte klart hur vi ska förhålla oss till övriga poliser i myndigheterna. Ska vi kunna gå till polishuset och träna eller kan vi äta lunch med gamla kollegor? Men det här är frågor som ska diskuteras gemensamt så att det blir tydligt vad som gäller, säger han.

Register juridisk knäckfråga

En av de svåraste frågorna att lösa har varit hur det ska fungera med behörigheterna till Polisens olika datasystem och register. Den behörighet man har gäller nämligen bara i den egna myndigheten.

Den nya avdelningen kommer att dels att få egna system, för att poliser som är anställda i andra myndigheter inte ska ha möjlighet till insyn. Det är en del i arbetet med att bygga upp ett högre förtroende för internutredningarna. Men det finns också ett omvänt problem – när poliserna anställs på den nya avdelningen har de inte längre direkt behörighet till systemen i sin gamla polismyndighet.

– Det är ett jätteproblem om vi inte kan få direktåtkomst till de systemen, säger Eije Ekengren, internutredare i Stockholm. Det skulle bli en enorm administration om vi hela tiden måste begära ut handlingar från andra polismyndigheter.

Ulf Berg, före detta chefsjurist vid Rikspolisstyrelsen, har tillsammans med chefsjuristen Lotta Gustavson vänt sig till justitiedepartementet för att lösa problemet.
– Det förs in en bestämmelse i förordningen om att den nya avdelningen kommer att ha rätt att ta del av information från registren. RPS kan dock inte besluta att de ska få direktåtkomst till myndigheternas register.

Trots att det bara är några veckor kvar tills arbetet ska vara igång tror Ulf Berg att allt ska hinna bli klart.

– Vi kommer att föreslå polismyndigheterna att internutredarna ska få direktåtkomst till registren. Och det vore märkligt om de inte gör så, det ligger i deras eget intresse att arbetet ska fungera.


FAKTA 39 fällande domar  2009
Avdelningen för interna utredningar blir från årsskiftet en fristående avdelning under Rikspolisstyrelsen. Chef blir länspolismästare Lars-Göran Carlsson.

Huvudkontoret, kansliet, kommer att ligga i Stockholm, i lokaler skilda från RPS. Kansliet ska ha fem anställda och därifrån ska alla ärenden fördelas ut på de sex regionala enheterna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Västerås och Linköping.

Totalt kommer avdelningen att ha runt 50 anställda, huvuddelen är poliser. Allt arbete ska ske i nära samarbete med åklagare vid Riksenheten för polismål.

2009 gjordes cirka 5000 anmälningar mot poliser. Mellan 90 och 95 procent av dem lades ner efter att åklagare konstaterat att brott inte kunde styrkas. 59 ärenden gick till åtal. I 39 av dem blev det fällande dom.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst