Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisförbundets yrkesetiska diskussionsverktyg Moralmatchen har vunnit första pris för ”Årets utbildningsinnovation 2010” vid årets Kompetensmässa. Priset är äran såväl som 50 000 kronor.Polisförbundets yrkesetiska diskussionsverktyg Moralmatchen har vunnit första pris för ”Årets utbildningsinnovation 2010” vid årets Kompetensmässa. Priset är äran såväl som 50 000 kronor.

Grattis Erling! Du är en av spelets skapare, hur känns det att få priset?

– Det känns bra att Polisförbundet uppmärksammas, för avsikten med spelet är att diskutera frågor om yrkesetik. Det är viktigt att ett kvalificerat yrke diskuterar dessa frågor och tar ansvar för sin profession.

Varför valde förbundet att lyfta dessa frågor i spelform?

– Det är ett sätt att under enklare former att kunna diskutera yrkesetiska frågor med kollegor under arbetsplatsträffar, kafferaster och utbildningar.

– Vi vill verka för att polisyrket blir en erkänd profession och en profession tar ansvar för sin utveckling bland annat genom forskning och yrkesetiska riktlinjer.

Används spelet av medlemmarna?

– Det lanserades i våras och innan sommaren hade nästan alla förbundsområden introducerat det för medlemmar och fackliga företrädare.

Finns det tankar på en uppföljare?

– Nej, inget spel. Men vi gör just nu ett förarbete för att ta fram yrkesetiska riktlinjer.

– Att Polisförbundet arbetar med etikfrågor är en del av en facklig strategi att höja yrkets status.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser