Annons
Annons

Får du stöd om något händer på jobbet?

8 februari 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Är poliser trygga i sin anställning? Det diskuterades på ett stort fackligt möte i Göteborg i februari.
– Ja, ni kan känna er trygga tills något händer. Då är det tveksamt, sa Anders Lysén, inbjuden advokat.Är poliser trygga i sin anställning? Det diskuterades på ett stort fackligt möte i Göteborg i februari.
– Ja, ni kan känna er trygga tills något händer. Då är det tveksamt, sa Anders Lysén, inbjuden advokat.

I början av februari samlades fackliga förtroendevalda från hela Västra Götaland till ett forum. I en paneldebatt diskuterades bland annat hur utsatta poliser är när de blir anmälda för brott, skadas i tjänsten eller själva blir brottsoffer.
Debatten var livlig mellan paneldeltagarna. Advokaten Anders Lysén, med stor erfarenhet av polismål, ansåg att det finns två rättssystem, ett för poliser och ett för andra medborgare. Bland annat tyckte han att det var konstigt att poliser kan bli delgivna misstanke om brott innan de ens blivit hörda. Länspolismästaren Ingemar Johansson förklarade att detta kan bero på att skyndsamhet är mycket viktigt vid internutredningar, för dem som blivit anmälda.
– Skyndsamhet är viktigt, men man får aldrig tumma på rättssäkerheten. Kan inte poliser lita på rättssäkerheten, då är vi illa ute, sa Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Ordföranden i Västra Götaland, Per-Åke Hammarnäs, moderator under dagen, påpekade att kaffebordsdomstolen på jobbet kan vara minst lika jobbig att hantera för den enskilda polisen, som den rättsliga processen.
– Man dömer kollegor utan att ha alla kort på bordet. Man borde fråga sig: vem är jag att döma eller fördöma. Alla kan bli anmälda, sa Lena Nitz.

Efter paneldebatten var det öppet för frågor. En av dem var om man genom mer utbildning kan undvika vissa anmälningar. Carina Persson, chef på LKP, sa att det är angeläget med förebyggande arbete för att undvika misstag och att resonera om processen rent generellt.
En annan fråga var vems ansvar det är att man vet vad som gäller, ens eget eller arbetsgivarens. ”I bland känner man sig som ett levande tjänstefel”, sa en polis i publiken.
– Det är arbetsgivarens skyldighet att meddela vad som gäller, det framgår tydligt i arbetsmiljölagen, svarade huvudskyddsombudet Anders Carlsson.FAKTA: Västra Götalands forum
Detta var andra gången forumet på drygt 75 personer samlades. Forumet är tänkt att hållas en till två gånger per år för fackliga förtroendevalda från hela länet kring aktuella frågor. Forumet skapades efter en bifallen motion på Västra Götalands årsmöte för två år sedan. 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst