Annons

Annons

Trögt men inte kört i avtalsrörelsen

28 februari 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen förhandlar fortfarande om löner och anställningsvillkor för landets poliser. Diskussionerna har pågått sedan mitten av november och det är först när de är klara som det är dags att avtala om exempelvis löner ute i polismyndigheterna.Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen förhandlar fortfarande om löner och anställningsvillkor för landets poliser. Diskussionerna har pågått sedan mitten av november och det är först när de är klara som det är dags att avtala om exempelvis löner ute i polismyndigheterna.

De förhandlingsansvariga på Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen utbytte yrkanden med varandra i mitten av november. I yrkandena lägger parterna fram vilka punkter de vill ha in i avtalet. För Polisförbundets del handlar det bland annat om arbetstider och löner medan arbetsgivaren fokuserar mer på själva processen kring hur lönerna ska sättas. Till exempel vill Rikspolisstyrelsen att alla poliser ska ha lönesättande samtal.

Sedan årsskiftet har inga regelrätta förhandlingar skett, men man har fört diskussioner och förtydligat olika punkter för att försöka nå samsyn. Sedan början av februari har Polisförbundet haft så kallat avtalsråd en gång i veckan, då man informerat och inhämtat synpunkter från ordförandena i förbundsområdena.

Hur länge kan förhandlingarna hålla på?
– Så länge vi för samtal med arbetsgivaren så är inte läget låst i alla fall. Sedan får vi se om vi kan nå en öppning, säger Susanne Persson, ombudsman och förhandlare på Polisförbundet.


 FAKTA:  Polisens avtalsrörelse – en trestegsraket
Förhandlingarna om polisernas löner och anställningsvillkor kan lite förenklat beskrivas som en trestegsraket.

Första steget är de centrala förhandlingarna, då ett så kallat ramavtal skrivs mellan Arbetsgivarverket och den fackliga förhandlingsorganisationen OFR S/P/O där Polisförbundet ingår. Det avtalet gäller inte bara för poliser utan även för andra statligt anställda.

Steg två är de nu pågående lokala förhandlingarna mellan Rikspolisstyrelsen och Polisförbundet. Där avtalas bland annat om arbetstider och löner.

Det tredje steget är de så kallade lokal-lokala förhandlingarna som sker mellan Polisförbundets förbundsområden och polismyndigheterna. Det är där exempelvis de enskilda polisernas löner sätts, inom ramarna för de centrala och lokala avtalen.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst