Annons
Annons

Fler kvinnor vill leda Skånepolisen

6 mars 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisen i Skåne har varit dålig på chefsförsörjning och jämställdhet. Men deltagandet i projektet ”Staten leder jämt” har lett till att fler kvinnor söker chefstjänster.Polisen i Skåne har varit dålig på chefsförsörjning och jämställdhet. Men deltagandet i projektet ”Staten leder jämt” har lett till att fler kvinnor söker chefstjänster.

‒ Vi har varit rätt kassa på jämställdhet när det gäller chefsförsörjning, säger Lars Folke Piledahl, chef för polisområde Södra Skåne.
Han syftar på att Skåne har haft sämst resultat på ett jämställdhetsindex av samtliga polismyndigheter.
‒ En tredjedel av våra anställda är kvinnor, men bara 17 procent av cheferna.
Under 2009 gick han ”Staten leder jämt”, en utbildning som ordnades av Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus). Målet med utbildningen var att stötta myndigheterna i arbetet med att öka andelen kvinnliga chefer.

En av uppgifterna har varit att kartlägga den egna myndighetens chefsförsörjning och jämställdhet. För Skånes del visade den att kvinnorna hade lite mer och bredare utbildning än männen.
Det fick Polisen i Skåne att inse att de behövde se över hela sin rekryteringsprocess.

I dag är handplockning och platsannonser baserade på den manliga föregångarens profil ersatta av annonser som ger män och kvinnor lika möjligheter att söka. Och det ska alltid finnas både män och kvinnor kvar i slutet av en tillsättning. Deltidsarbete ska inte ses som ett problem.
Under kartläggningen upptäckte Lars Folke Piledahl, som då var chef i ett annat område, att polisområde Södra Skåne var testpiloter för ett nytt chefsförsörjningsprogram i samarbete med Polisens chefs- och ledarskapscentrum.

Programmet inleds med öppna möten för dem som vill höra mer om chefskap.
‒ I vanliga fall fick de bara några få sökande till chefstjänster. Nu kom 32 personer, varav 21 kvinnor, säger Lars Folke Piledahl.
I slutet av programmet får ett urval genomgå olika tester för att se om de motsvarar Polisens ledarkriterier.
‒ Det ledde till att fyra kvinnor och fyra män rekommenderades som arbetsledare. Samtliga åtta går nu individuella chefsprogram.

Under 2010 har programmet erbjudits inom hela myndigheten, och testerna görs numera i datorn. Även RPS och Polisen i Örebro och Jönköping har gått Staten leder jämt, som nu är avslutat.

Fler kvinnor intresserade av chefskap

När Polisen i södra Skåne sökte chefsämnen på ett nytt sätt fick de fler kvinnliga sökande. Efter omfattande tester valdes åtta poliser, varav fyra kvinnor, ut för sina goda ledaregenskaper.

Viveka Smidvall, utredare i Trelleborg, är en av dem som genomgått chefsförsörjningsprogrammet och uppfyller polisens ledarkriterier.
‒ Även om jag hade tankar på chefskap innan hade jag nog inte sökt en tjänst. Programupplägget bidrar till att få med personer som inte skulle ha sökt annars.
Efter att ha blivit utvald har hon gått en utbildning för kvalificerade förundersökningsledare och en del av en utbildning för första linjens chefer.

Även Petra Rosvall blev utvald. Hon arbetade som biträdande yttre befäl i Skåne redan före programmet. Nu har hon fått en arbetsledande tjänst.
‒ Testerna gav mig svar på att jag hade de egenskaper som efterfrågas hos en modern ledare. Genom åren har jag sett många befäl och känt att om det är den typen av ledarskap som efterfrågas så är jag inte rätt person.
Hon inser dock att förändringar inom en stor organisation tar tid.
‒ Men jag hoppas att alla tar sitt ansvar och följer den nya chefspolicyn.
 TIO TIPS för jämställda karriärvillkor

· Se jämställdheten i svart och vitt, kartlägg och mät.

· Skapa gemensam kunskap om genus och jämställdhet – chefers kunskap viktigast.

· Ha med ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut på alla nivåer.

· Kommunicera tydligt – ledningen behöver vara tydlig internt och externt.

· Använd en öppen rekryteringsprocess – ger bredare underlag av sökande.

· Arbeta proaktivt och systematiskt med chefsförsörjning.

· Ge möjlighet att prova på chefskap.

· Se över arbetsvillkoren för att få de bästa ledarna.

· Tydliggör karriärvägarna.

· Omställning och omorganisation – möjlighet till nystart.

Källa: Staten leder jämt/Krus

Susanne Eriksson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst