Annons
Annons

Nya arbetstider upprör

30 mars 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Poliserna i Västra Götaland är frustrerade över sina nya arbetstider. Arbetsgivaren vill inte förhandla eller svara på frågor, säger Per-Åke Hammarnäs som är ordförande för Polisförbundet i Västra Götaland.Poliserna i Västra Götaland är frustrerade över sina nya arbetstider. Arbetsgivaren vill inte förhandla eller svara på frågor, säger Per-Åke Hammarnäs som är ordförande för Polisförbundet i Västra Götaland.

Det var i höstas som RPS gick ut med riktlinjer för hur Polisens arbetstidsavtal ska tillämpas. Syftet är att det ska fungera på ett likartat sätt i hela landet. Om en myndighet vill fatta beslut som inte stämmer överens med riktlinjerna så måste det motiveras.
– De vill att allt ska vara enhetligt. Men förhållandena, organisationen och polisarbetet ser olika ut i olika delar av landet, säger Polisförbundets Per-Åke Hammarnäs.

I Västra Götaland har myndighetsledningen inrättat ett så kallat arbetstidsråd. Det ska se över hur poliserna ska arbeta, så att det stämmer med riktlinjerna och avtalet.
– Vi resonerar om bestämmelserna och hämtar information om hur polisen i övriga Sverige, framförallt i Stockholm och Skåne, har hanterat detta. Rådet har inte rätt att fatta beslut, det görs på de olika polisområdena och avdelningarna. Men alla arbetstidslistor ska passera rådet innan de beslutas, säger förhandlingschefen Tommy Johansson.

I rådet finns inte någon facklig representant, utan det består enbart av företrädare för arbetsgivarsidan. Det har upprört Polisförbundet.
– Arbetsgivaren vill utöka arbetstiden och göra nya turlistor. De fattar ensidiga beslut, vill inte förhandla eller svara på frågor. Det här har skapat en väldig oro hos poliserna, framförallt i Stor-Göteborg, säger Per-Åke Hammarnäs.
Missnöjet hos poliserna har bland annat resulterat i en namninsamling. Dessutom har det förekommit uppmaningar till maskningsaktioner, som exempelvis att poliser ska låta bli att skriva böter.
– Om det har förekommit maskning så tar jag och Polisförbundet naturligtvis avstånd från det, eftersom det som strider mot fredsplikten i kollektivavtalet. Namninsamlingen handlar däremot om yttrandefrihet och en önskan att få svar på frågor, så den är inte något hot mot fredsplikten, säger Per-Åke Hammarnäs.

När de nya arbetstiderna ska börja gälla är inte klart. Men Tommy Johansson tror att det kommer att dröja till efter sommaren.
– Det här ska inte stressas fram. Jag hoppas att man kan vänta med den slutliga bedömningen av hur det blir, till dess att nya listor verkligen är på plats. Det är först då vi ser hur mycket arbetstiderna förändras.

Missnöje även i norr

Det är inte bara i Västra Götaland som poliser är missnöjda. I norra delarna av landet har det också talats om maskning och protester.

I Norrbotten handlar missnöjet framför allt om lönerna. Särskilt i förhållande till storstadsregionerna, där man upplever att skillnaderna i löneutveckling är allt för stora.

I Kiruna har poliserna ordnat möten, skrivit brev till länspolismästaren och facket och diskuterat maskningsaktioner.
– Vi vill ju inte prata om maskning egentligen, men motivationen sjunker när vi känner att vi inte får lön i förhållande till det vi gör, säger Ola Folkebrant, polisassistent i Kiruna.

Han har jobbat som polis sedan 2006 och berättar att många kollegor i Kiruna funderar på andra jobb. Gruvbolaget LKAB dominerar arbetsmarknaden och där är lönerna bättre, enligt Ola Folkebrant. Efter fem år i yrket har han gått från ingångslönen på 20 000 kronor till en månadslön på 21 200.
– Jag tror inte att någon här har sökt sig till yrket för lönen, men det måste i alla fall vara en rimlig löneutveckling. Det skulle vara jättebra med en ordentlig löneanalys över landet. Det handlar ju inte om att de i storstäderna tjänar för bra, utan att det är vi som ligger efter.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst